Radar

WHO: Höj skatten på tobak

Många länder har genomfört åtgärder för att minska rökningen. Trots det dör över sju miljoner människor i världen årligen av tobaksrelaterade sjukdomar, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen, WHO.

Enligt WHO bor numera 63 procent av världens befolkning i länder som genomfört åtgärder för att minska rökningens skadeverkningar. Det är en stor skillnad mot situationen för tio år sedan då siffran endast var 15 procent.

Vinayak Prasad, chef för WHOs arbete mot tobak, säger samtidigt att många länder fortfarande kan göra betydligt mer – däribland höja tobaksskatten.

– Det är något som både minskar efterfrågan på tobak och genererar resurser. Fler regeringar måste inse detta, säger Vinayak Prasad till IPS.

Höjda tobaksskatter ger länder ökade resurser som kan användas till sjukvård, men det är en åtgärd som sedan länge motarbetats av tobaksindustrins mäktiga lobbyister.

– Kunskaperna finns där, men det krävs också en ökad politisk vilja. Vi måste inse att tobaksindustrin inte är vår vän, understryker Vinayak Prasad.