Radar · Nyhet

”FN – agera mot krigsförbrytelser i Jemen”

Den saudiledda koalition som strider i Jemen begår grova förbrytelser genom att även attackera barn, enligt människorättsorganisationer. Nu uppmanas FN-chefen Antonio Guterres att peka ut de länder som ingår i koalitionen i en kommande rapport om barn i väpnade konflikter.

Rädda barnen och nätverket Watchlist on children and armed conflict har dokumenterat minst 23 tillfällen då den saudiledda koalitionen utfört bombningar i Jemen dör barn dödats eller skadats. Organisationerna kräver nu att FN agerar för att skydda de barn som drabbas av konflikten i landet.

– Vart man än reser i Jemen syns förödelsen efter luftangreppen. Alla parter bär ansvar för de barn som dödas i Jemen och den koalition som leds av Saudiarabien är en av dessa, säger Rädda barnens landschef för Jemen, Tamer Kirolos.

– FNs generalsekreterare måste sätta barnens bästa först – genom att peka ut alla ansvariga, fortsätter han.

Organisationerna har samlat in bevis för ”grova förbrytelser”, i syfte att övertyga FNs generalsekreterare Antonio Guterres att namnge den saudiledda koalitionen i en rapport om förbrytelser mot barns rättigheter, som förväntas bli publicerad inom kort. Det handlar om en årlig FN-rapport om barn i väpnade konflikter där grova människorättsbrott dokumenteras, däribland attacker där barn skadas eller dödas, samt angrepp mot skolor och sjukhus. Rapporten innehåller även en lista där aktörer bakom sådana övergrepp namnges och pekas ut.

Koalitionen som strider i Jemen pekades till en början ut i fjolårets upplaga av rapporten, men detta ströks efter bara några dagar. Enligt rapporter berodde detta på att Saudiarabien hotade att annars dra tillbaka sitt stöd till viktiga FN-program. Enligt rapporten var den saudiledda koalitionen skyldig till 60 procent av alla dokumenterade skador och dödsfall som drabbat barn i Jemen. Detta mönster tycks ha fortsatt sedan dess då Rädda barnen och Watchlist on children and armed conflict har dokumenterat att minst 120 barn i Jemen skadats eller dödats.

Ett av fallen gäller ett flertal luftangrepp som gjordes mot en marknad i Hajjah i mars 2016, där 25 barn uppges ha blivit dödade. Flera luftangrepp har även rapporterats mot skolor och sjukhus, däribland mot två olika sjukhus som drivs med stöd av Läkare utan gränser. Vid sidan av de direkta och katastrofala effekter den typen av attacker har mot barn så har de också förvärrat den humanitära krisen i Jemen, däribland ett svårt utbrott av kolera.

Massor av barn dör i kolera

Enligt FNs kontor för humanitära insatser, Ocha, kan 300 000 personer i landet ha drabbats av kolera, varav 40 procent är barn under 15 år. En fjärdedel av dem som dött i sjukdomen uppges vara barn. Det finns 1,8 miljoner barn i Jemen som är akut undernärda och dessa barn är särskilt sårbara för sjukdomar.

Samtidigt kan inte landets sjukvård svara upp mot de stora behoven, eftersom endast 45 procent av vårdinrättningarna fortfarande är i drift, och då ofta med begränsade funktioner.

I ett gemensamt uttalande skriver organisationerna att generalsekreterarens lista över länder som begår övergrepp mot barn är mycket viktig, eftersom den innebär en möjlighet att stå upp för barns rättigheter och att deklarera att deras liv är värdefulla. Organisationerna menar att dessa utpekanden måste göras utan rädsla eller med hänsyn till några favörer. Vidare menar de att om en viktig aktör i konflikten utelämnas på listan så innebär detta ett ”farligt prejudikat” för omvärlden. ”Det skulle också vara ett svek mot familjerna som förlorat sina älskade och mot de barn som drabbats av livsförändrande skador” skriver Rädda barnen och Watchlist on children and armed conflict.

Koalitionen som bekämpar huthirebellerna i Jemen består av Saudiarabien, Bahrain, Kuwait, Förenade arabemiraten, Egypten, Jordanien, Marocko och Sudan. Sammanlagt beräknas fler än 4 000 barn i Jemen ha skadats eller dödats av konfliktens alla aktörer.