Radar · Nyhet

Silketråd av vatten kan bli hållbart alternativ

Enligt institutionen för arkitektur vid University of Cambridge har forskare lyckats tillverka syntetiskt spindelsilke av nästan bara vatten. Det kan bli ett hållbart alternativ, säger forskaren Darshil Shah.

En grupp forskare och arkitekter vid institutionen för arkitektur vid University of Cambridge har fått fram en stark och mycket elastisk fiber som liknar spindeltråd och nästan helt är gjord av vatten. Man kan tillverka tyger, sensorer och mycket annat av materialet.

Syntetisk spindeltråd är ingen ny idé, men den här metoden har flera fördelar framför de tidigare, berättar forskarna på universitetets hemsida. Den kräver inte att man använder stora mängder energi eller farliga lösningsmedel.

Spindelsilke är ett av de starkaste material som finns i naturen och forskare har länge försökt imitera dess egenskaper i olika syften. Den här varianten görs av ett trögflytande material som kallas hydrogel och till 98 procent består av vatten. De två resterande procenten består av kisel och cellulosa. Kemisk interaktion mellan de olika ämnena gör det möjligt att dra ut långa fibrer ur gelen.

– Vi tror att det här sättet att tillverka fibrer kan vara ett hållbart alternativ till nuvarande tillverkningsmetoder, säger dr Darshil Shah, som är en av forskarna.

Gruppen ska undersöka det nya syntetiska spindelsilkets möjligheter mer – bland annat ska de försöka göra garn av det. Men ända till spindlarnas nivå har de inte nått.
– Än har vi inte lyckats spinna silke lika elegant som spindlarna, säger Darshil Shah.