Radar · Nyhet

Ny lag ska ge alla rätt att laga sina datorer och mobiler

I EU förbereds en ny lag som ska ge var och en rätt att lämna in datorn på lagning var som helst – och datorn ska gå att laga. Men det är osäkert om lagen går igenom.

Datorer och andra elektroniska prylar är gjorda för att hålla en viss tid – sedan ska de gå sönder. Inte för att de inte håller längre utan för att tillverkarna vill sälja nytt. Och även om datorn i och för sig skulle gå att laga sätter tillverkarna in spärrar som gör det omöjligt för den som inte är auktoriserad och alltså betalar tillverkaren. Eller omöjligt överhuvudtaget.

Nu arbetar EU-parlamentariker tillsammans med Greenpeace med en ny EU-lag som ska förhindra detta, berättar den brittiska elektroniksajten Bleepingcomputer.com. Lagen ska ge alla EU-medborgare rätt att lämna in sina elektroniska apparater på lagning var de vill utan att garantin slutar gälla. EU-parlamentet vill också att elektronikföretagen ska tillverka sina produkter så att de håller länge och är möjliga att laga.

Om alla får rätt att reparera sina datorer, telefoner och annan elektronik kan mängden elektroniksopor minska till hanterliga mängder och mer kan återvinnas, säger EU-parlamentarikerna. I USA finns liknande lagar i elva stater, men de gäller bara för vissa produkter och vissa marknader. Det har varit svårt att få igenom dem alls och Bleepingcomputer.com tror att det kan bli svårt i EU också.