Radar · Nyhet

EU-kritik mot ungerska lagar

EU-kommissionen trappar upp striden med Ungern om landets nya lagar för utlandsfinansierade organisationer.

”Det civila samhället är själva kärnan i våra demokratiska samhällen och bör därför inte onödigt begränsas i sitt arbete. Vi har studerat den nya lagen noga och kommit till slutsatsen att den inte är förenlig med EU-lag”, skriver kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans i ett uttalande.

Ungern kräver bland annat en ny sorts registrering och ekonomisk redovisning från utlandsfinansierade organisationer, vilket kritikerna sett som ett försök att stoppa olika organisationer av politiska skäl.

EU-kommissionen ger nu landet en månad på sig att svara på kritiken. Parallellt får Ungern också en månad på sig att reagera kring tidigare kritik mot nya begränsningar för icke-ungerska universitet.

I båda fallen riskerar Ungern att ställas inför EUs domstol.