Energi · Almedalssamtal

Militärövningar – hot eller säkerhet?

I september prövas det omdebatterade värdlandsavtalet för första gången i stor skala. Med militärövningen Aurora 17 kommer 20 000 soldater öva i Göteborg, Mälardalen och på Gotland.

Ska främmande makter öva i Sverige och varför? Hur påverkar övningarna människorna som bor i områdena och miljön? Det var frågor som diskuterades på detta seminarium som arrangerats av Kvinnor för fred.

Medverkade gjorde Johan Svensson, generallöjtnant vid Försvarsmakten, Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred, Robert Hall, Ekobyn Suderbyn och Stina Oscarson, dramatiker, författare och samhällsdebattör och krönikör i Syre. Modererade gjorde Benita Eklund, redaktionschef på Syre.