Energi · Almedalssamtal

Kan tekniken rädda oss?

Många hoppas att ny teknik ska rädda oss från klimatkatastrofen. Men är verkligen snabbtåg, odlat kött och flygplan på biobränslen räddningen? Eller krävs det ett annat system än kapitalismen, ett system som inte bygger på tillväxt och business as usual?

 

Medverkade gjorde Åsa Romson riksdagsledamot för miljöpartiet, fd språkrör, miljöminister och vice statsminister. Carl Schlyter, riksdagsledamot Miljöpartiet, Stina Oscarson teaterchef, regissör, dramatiker/författare och samhällsdebattör och krönikör i Syre och Harald Enoksson, grön samhällsdebattör, återkommande skribent i Syre och doktorand i nationalekonomi på handelshögskolan i Oslo. Moderator var Lennart Fernström chefredaktör Syre.

Tilltron till tekniken varierade i panelen men hos alla fanns uppfattningen att det kommer att krävas mer än så. Åsa Romson menade att livsstilsförändringen ofta kommer när vi kan kombinera det med teknik och nämnde videomöten och snabbtåg som exempel.

– Vi måste bejaka livsstilsförändring och se tekniken som ett medel för det.

Steg på vägen kan också handla om laddstolpar menade hon.

– Ett steg mot det stora klivet. Men det är bara en liten del av den stora omställningen som måste ske.

Stina Oscarson talade om vår tids totala dubbelmoral och att det krävs en ny berättelse eftersom den vi lever i dag skapar just detta.

– Det är möjligt att tekniken kan rädda oss från just klimatförändringen  men man måste koppla på vad vi ska rädda oss till inte från.

Carl Schlyter ville bort från ”måste vi” och ”behöver vi”.

– Våra liv kommer bli bättre när vi slipper konsumtionsträsket, menade han.

Kanske ”råkar” det bli tillväxt nu när vi ställer påpekade han men tillväxt är inte eftersträvansvärt i sig enligt hans mening.

Harald Enoksson menade att man inte ska vara rädd för vare sig för nerväxt eller tillväxt.

– Vi ska inte utmåla ett av dem som ett skräckscenarie.

Han betonade också att vi alltid måste ha med i beräkningen att människan är ett flockdjur.

– Hur sofistikerade vi än bli så handlar mycket om vår plats i flocken. I ett mer jämlikt samhälle skulle vi nog fortfarande vara lika otäcka tävlingsvarelser men tävla på annat sätt.