Energi · Almedalssamtal

Är det dags för en ny narkotikapolitik i Sverige?

Runt om i världen omvärderas kriget mot narkotika. Men i Sverige ligger i stort samma kurs som påbörjades på 70-talet fast. Är det rimligt att Sverige fortsätter med sin nolltolerans? Det diskuterades på Syregården under Almedalsveckan. Se och lyssna!

 

Först ut i detta samtal är Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V) och ledamot i socialutskottet. Hon berättar att hon själv har arbetat med de här frågorna som socialarbetare i Stockholm. De heroinmissbrukare som hon träffade då är alla döda i dag. Hon är inte alls för legalisering, betonar hon, men tycker det är oerhört viktigt att missbrukare får hjälp och stöd istället för att behandlas som kriminella.

– Beroende människor är inte annorlunda människor, påpekar hon och betonar flera gånger under samtalet att det handlar om alla människors lika värde, att även missbrukare har rätt att leva så länge som möjligt.

Hon lyfter också att det är viktigt att arbeta förebyggande, att förhindra att unga människor fastnar i missbruk. Lösningen ser hon i ökade resurser till välfärden och skolan och särskilt att hålla koll på barn som själva växer upp i missbrukshem, vilket är en stor riskfaktor att själv bli missbrukare.

Nästa deltagare är Christian Engström, före detta EU-parlamentariker (PP). Han menar att all narkotika bör legaliseras.

– Inte av ideologiska skäl utan humanitära, säger han. Det är drygt två människor om dagen som dör av sitt missbruk i Sverige. Det är alldeles för mycket för att vi ska ha lyxen att ägna oss åt filosofiska diskussioner.

Han påpekar att det internationellt också är så att kriminaliseringen har gjort att de kriminella har fått monopol på den här enorma marknaden och får stora ekonomiska resurser på grund av det.

– Ja vi behöver självklart en ny narkotikapolitik, är hans slutsats.

En annan ingång har Barbro Westerholm som är riksdagsledamot (L) och, liksom Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet.

– Arbetar man politisk måste man ha ett mål. Även om det inte är ett lätt mål att få ett narkotikafritt samhälle, kan vi komma närmare med ett sådant mål, säger hon.

Men hon är mycket noga med att beroende är en sjukdom som man ska få hjälp för och hon tycker det är mycket allvarligt att Sverige har högre dödlighet bland missbrukare än andra EU-länder.

– Det är viktigt att få tidig hjälp, säger hon och menar att det i första hand är sjukvården, inte socialtjänsten, som i dag kan ge den hjälpen.

Sist ut är Björn Johnson, forskare i socialt arbete, Malmö högskola. Han menar att det behövs mer forskning på vad lagstiftningen har haft för effekt. Och påpekar att vi inte vet hur många tunga missbrukare som det finns i Sverige i dag. Det är 20 år sedan det senast gjordes en kartläggning.

– Som forskare tror jag inte att vi kommer att uppnå nollvisionen, och som privatperson tror jag att den tidigare har varit ett hinder för viktiga åtgärder på området, säger han.

– Jag vill hellre tala om missbruksfrihet än narkotikafrihet, avslutar han.