Radar · Nyhet

Civil rights defenders överklagar beslut om NMR

Sverige har åtagit sig internationellt att förbjuda hatpropaganda, och i enlighet med det borde nazistiska NMR inte få vara med på Almedalsveckan, säger människorättsorganisationen Civil rights defekters. De har överklagat polisens beslut att ge NMR tillstånd, men polisen har avvisat överklagandet.

Sverige följer inte sina internationella åtaganden om att förbjuda hatpropaganda. Det anser organisationen Civil rights defenders, vars överklagan av polisens beslut att låta Nordiska motståndsrörelsen närvara i Almedalen, har avvisats.

Enligt förvaltningsrätten berörs inte Civil rights defenders, som inte medverkar i Almedalen samma dagar som nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR), av beslutet att låta NMR delta under politikerveckan. Rätten hänvisar också till ett yttrande från polisen som anser att säkerheten kring arrangemanget är god.

Robert Hårdh, chef för människorättsorganisationen, anser att rätten har gjort en snäv tolkning. Att tillåta NMRs medverkan är en säkerhetsfråga, som inte bara berör Civil rights defenders, utan även många andras arbete, enligt honom.

– Vi tycker att det blir märkligt att vi kan vända oss till internationella granskningsorgan som FN, men inte till ett nationellt organ för att driva den här typen av processer. Det innebär att vi förstås kommer att överklaga till nästa instans.

Hårdh ser det som djupt problematiskt att Sverige tillåter organisationer som NMR att propagera för sin sak.

– Skulle man låta Islamiska staten eller al-Qaida sätta upp ett bord och ordna en liten demonstration i Almedalen? Det är här demokratin slår knut på sig själv, säger han.

Sverige har åtagit sig att förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer att komma till tals och brukar ofta framhålla att man har lagstiftning som i princip omöjliggör för dem att verka. Men här blir det uppenbart att så inte är fallet.

Polisens beslut att låta NMR sätta upp tält, hålla seminarier, debatter, torgmöte och sprida information i Visby under fredag till söndag har fått hård kritik från flera håll.

Statsminister Stefan Löfven (S) har bland annat sagt att man bör fundera över om man bör låta NMR få tillgång till de ”demokratiska plattformarna” och både organisationer och privatpersoner har bojkottat Almedalen.