Radar · Nyhet

Slopat kommunveto ska få snurr på vindkraften

Bort med kommuners veto mot nya vindkraftverk. Det föreslår Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Efterlängtat, tycker vindkraftsbranschen som hoppas att utbyggnaden får fart igen efter en svacka. Det lokala inflytandet försvagas, varnar kommunalråd.

När som helst under processen kan en kommun stoppa planerna på ny vindkraft, utan att motivera varför. På regeringens uppdrag har de granskat vindkraftsetableringar och kommit fram till att kommunernas veto är ett hinder för vindkraftsutbyggnaden.

Laxå hör till de kommuner i Sverige som använt sitt veto mot flest planerade vindkraftverk. Kommunalrådet Bo Rudolfsson (KD) invänder mot förslaget att slopa kommunernas rätt att säga nej.

– Det är självklart att det måste finnas ett veto för dem som är närmast berörda, säger han.

Sedan 2014 har 354 vindkraftverk stoppats med hjälp av kommunernas veto, enligt en sammanställning i Dagens samhälle. 37 av dem står Laxå för. Det handlar både om ett område där de boende invände mot att få kraftverket nära inpå och om ett område som gränsar till ett naturreservat. I det senare fallet följde kommunen Naturskyddsföreningens uppmaning att säga nej med hänvisning till fågellivet.

Bo Rudolfsson menar att en konflikt mellan stad och land finns i botten.

– På landet tycks man kunna sätta upp hur många kraftverk som helst, för där är det få som störs. Men i Stockholms innerstad skulle man inte sätta upp dem även om vindförhållandena vore likvärdiga, säger han.

Vindkraftsbranschen däremot jublar över förslaget att ta ifrån kommunerna vetot.

– Det är väldigt efterlängtat. Om det blir verklighet får vi bort den osäkerhet som finns i dag för alla som vill bygga vindkraft. Att man kan få ett nej när som helst utan motivering ger otydliga spelregler, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk vindenergi.

2016 minskade såväl produktionen av vindkraftsel som etableringen av ny vindkraft, bland annat till följd av låga elpriser. Men nu är Charlotte Unger Larson optimistisk. I förra veckan klubbade riksdagen en förlängning av elcertifikatssystemet som är tänkt att öka takten i utbyggnaden.

– Det har funnits en politisk otydlighet som nu är borta tack vare beslutet. Jag ser ljust på framtiden, säger hon.

Samtidigt är hon orolig för att ett föråldrat stamnät kan bromsa utvecklingen av vindkraften.

– Vi ligger efter med att anpassa det till de krav som den förnybara energin ställer, säger Charlotte Unger Larson.