Nyhetsmagasinet Syre Nummer 177-178 fredag, 30 juni 2017
Radar – Nyhet

Ozonskiktets återhämtning hotas

Ozonskiktets återhämtning hotas nu av kemikalien diklormetan som finns i färglösningsmedel, rapporterar Aktuell hållbarhet. Exakt vad ökningen beror på är inte klarlagt men om den inte stoppas kommer återhämtningen att försenas med 30 år, till 2090, enligt en ny rapport som publicerats i Journal Nature Communications. När hålen i ozonskiktet upptäcktes på 1980-talet beslutade världens länder att reglera användningen av ozonförstörande ämnen i det så kallade Montreal-protokollet. Det har lett till ozonskiktets förhållandevis snabba återhämtning. Diklormetan togs inte med på grund av att det bryts ner snabbt.


Nummer 177-178 fre 30/6-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 177-178

fre 30/6-17 Fler nummer