Radar · Nyhet

Försörjningsstöd till gömda omprövas

Snart kan möjligheten för gömda flyktingar att få försörjningsstöd försvinna i Malmö. Kommunledningen pressas från flera håll att strama åt reglerna, men Stadsmissionen varnar för att utsatta barn kan drabbas hårt.

Sedan 2014 har Malmö haft mer generösa regler för försörjningsstöd än de flesta andra kommuner. Människor som lever som papperslösa eller som gömmer sig undan gränspolisen efter ett utvisningsbeslut har kunnat söka stöd. Men snart kan det förändras. När Malmö stad till hösten ser över riktlinjerna för försörjningsstöd kommer man på nytt ta ställning till om gruppen ska få stöd.

– Det är ingen enkel fråga och jag har inte satt ner foten. Vi tar inte beslut innan förvaltningen har allt underlag, säger kommunalrådet Sedat Arif (S).

Trycket på kommunledningen att strama åt reglerna är stort från flera håll. Migrationsminister Morgan Johansson har upprepat att han ogillar att Malmö tolkar socialtjänstlagen mer generöst än andra kommuner. Den lokala oppositionen med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen riktar hård kritik mot att kommunen hjälper människor som staten bestämt ska utvisas.

– Det är en fråga om att vilja upprätthålla rättssamhället eller skapa två alternativa världar där de som missköter sig kan sko sig på dem som sköter sig. Som politiker har man ansvar för skattebetalarnas pengar, sa John Roslund (M) i en fullmäktigedebatt i förra veckan.

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen nyligen ökade trycket på kommunledningen ytterligare. Den slog fast att Vännäs kommun inte var skyldig att ge försörjningsstöd till en kvinna med tre barn som fått ett utvisningsbeslut.

Men vad domen innebär är omstritt. Malmö stads jurist Natalie Glotz Stade har gjort tolkningen att staden ändå har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen och därför ska ge nödbistånd för att tillgodose det absolut viktigaste. Därmed fortsätter Malmö att stödja papperslösa, åtminstone tills översynen är klar.

– Lagen är luddig och lämnar utrymme för att göra det till en politisk fråga, säger Sedat Arif (S).

Bland frivilligorganisationer är oron stor över vilka konsekvenser det får ifall gömda och papperslösa inte längre kan söka stöd. Särskilt lyfts barns utsatthet fram.

– Det skulle få katastrofala följder för barnfamiljer. Pengarna går till det mest basala som att kunna äta hyfsad mat. Hur ska man kunna tillgodogöra sig en skolgång om man inte får äta ordentligt? säger Liv Palm, enhetschef på Stadsmissionens sociala verksamhet Unga forum.

Hon fruktar också att ett skuggsamhälle där människor exploateras kan breda ut sig än mer om möjligheten till stöd försvinner.

– Man gör det ännu värre för utsatta människor. Många utnyttjas redan i dag på den svarta arbetsmarknaden för extremt låga löner, säger Liv Palm.
Malmö styrs av Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet. MPs kommunalråd Nils Karlsson säger att partiet motsätter sig åtstramningar av försörjningsstödet, åtminstone för barnfamiljer. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ var drivande för de generösare reglerna och står fast vid den linjen.