Energi · Recension

Arbetssamhället i ny tappning

Stranden där jag sitter och skriver är kilometer på kilometer med vit sand längs ett blått Öresund vars vågor rytmiskt rullar in. Nästan tom på folk, men en och annan strosar förbi med en korg eller en dramatenkärra med filt och fika på väg till naturbadstranden en bit längre bort. Njuter av solen, havet och ledigheten, en dag som inte är till salu, en dag att göra vad man vill med.

Bredvid mig i sanden ligger den nya utgåvan, utkommen i våras, av sociologen Roland Paulsens redan klassiska Arbetssamhället från 2010. Vad är arbete egentligen? Inte ett självklart begrepp med en statisk innebörd i alla fall – det gör Paulsen gnistrande klart. ”De gamla grekerna” såg inte handgripligt arbete som något för en fri man utan överlät det till slavar. I antikens Rom ansågs sysslor som hantverk och handel ovärdiga och att, som kredithandlaren och skatteindrivaren, tjäna pengar på pengar var direkt skamligt. Politik och medicin kunde man däremot ägna sig åt med hedern i behåll.

Det föraktade arbetet sågs inte som onödigt – även de som var befriade från arbetet var ju beroende av att dess frukter. Men det var sannerligen inte vad som gav livet mening eller vägen till gemenskap och delaktighet.

I de abrahamitiska religionerna, särskilt protestantisk kristendom, har det varit ett straff, och därför en plikt, att ”arbeta i sitt anletes svett”. Därifrån går en rak linje till dagens arbetsbegrepp, som är på väg att falla samman eftersom det tar allt mindre tid att producera livets nödtorft, samtidigt som hela samhällsstrukturen bygger på att alla ska ”arbeta”. Att upplåta sin tid mot betalning, oavsett om man uträttar något under den tiden eller ej, ses i dag som en plikt, men också som en rättighet och som källan till mening och gemenskap. Den som inte kan eller vill sälja sin tid sägs leva i utanförskap och måste sysselsättas för att inte sänka andras arbetsmoral – arbete är alltså fortfarande en sorts straff.

”En reform kan vara ett steg på vägen till en genomgripande samhällsförändring eller ett sätt att smörja det befintliga systemet – en revolutionär eller en underordnad reform …”

Arbetssamhället håller inte längre, men hur ska vi tänka om? frågar sig Roland Paulsen. Sedan bokens första upplaga kom har arbetstiden i Sverige förlängts med höjd pensionsålder, samtidigt som arbete och arbetskritik har börjat debatteras. Man har börjat göra begränsade försök med sex timmars arbetsdag och runtom i världen experiment med varianter av basinkomst. Därav den nya upplagan, uppdaterad med nya exempel och källor och försedd med ett nytt kapitel om arbetskritiska alternativ.

Det sistnämnda innehåller en mycket intressant diskussion om reformer och deras mål, även här med klargörande tillbakablickar. En reform kan vara ett steg på vägen till en genomgripande samhällsförändring eller ett sätt att smörja det befintliga systemet – en revolutionär eller en underordnad reform, med André Gorzs ord. Och till exempel basinkomst kan ses som bådadera. I nyliberal tappning kan den användas för att stabilisera arbetssamhället genom att minimera den statliga byråkratin och individens förnedring inför socialförsäkringsmyndigheterna. I en vänsterversion kan den bli en befrielse från arbetssamhället och kapitalismen, en revolutionär reform. Men det kräver att den samhälleliga makten som helhet är med på noterna, vilket är mycket osannolikt, menar han. Å andra sidan konstaterar han att även reformer som gör människors liv bättre här och nu är av värde, även om de inte i sig leder till en större samhällsomvälvning.

Roland Paulsen föreslår inte själv någon annan lösning utan presenterar vad som i dag diskuteras och praktiseras. Hans grundliga genomgångar är upplysande och intressanta att följa, inte bara i det här kapitlet utan i hela boken. Kanske hade kapitlet om sanna och falska behov kunnat vara mer koncist. Även om det är en relevant fråga vilka behov arbetet ska fylla blir det lite långrandigt, åtminstone med mig som läsare. Men för var och en som intresserar sig för frågan om arbetets roll för individ och samhälle är Arbetssamhället, alldeles speciellt i den nya utgåvan, en viktig bok att ta del av. I hängmattan, på bussen till jobbet eller arbetsförnedringen eller på en strand på Österlen. Här finns konstruktiva utgångspunkter för diskussioner som kan föra utvecklingen framåt.

Bok: Arbetssamhället – hur arbetet överlevde teknologin