Radar · Nyhet

SMHI inför ny tjänst för vattenbrist

SMHI inför tillsammans med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) en ny tjänst som visar risken för vattenbrist i Sverige.

På en karta och i text ska de områden visas där grundvattennivåerna är under det normala, vilket just nu är i stora delar av Sverige. Även vilka åar och sjöar som har låga flöden redovisas.

Kartan för ytvattnet kommer att uppdateras en gång i veckan medan grundvattennivåerna reagerar långsammare och uppdateras en gång i månaden.

Riskbedömningarna gäller större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller mindre sjöar. Syftet är främst att ge underlag till kommuner, länsstyrelser och ge allmänheten en översiktlig bild.

Sedan hösten 2015 har stora delar av södra och mellersta Sverige fått mindre nederbörd än normalt, enligt SMHI, som ser ett behov i att uppdatera människor om när man behöver spara vatten.