Radar · Nyhet

FN: Flyktingarna har aldrig varit fler

Antalet flyktingar i världen är större än någonsin förr. Enligt en ny rapport från FNs flyktingorgan UNHCR befann sig vid fjolårets utgång 65,6 miljoner människor på flykt från krig och förföljelse.

Enbart under 2016 tvingades 10,3 miljoner människor att fly sina hem, enligt rapporten. Det motsvarar 20 nya flyktingar per minut – en var tredje sekund.
Av de drygt 65 miljoner människor som globalt sett befinner sig på flykt utgörs en stor majoritet, 40,3 miljoner, av internflyktingar. 25,3 miljoner människor har flytt utanför sina ursprungsländer och av dessa hade vid årsskiftet 2,8 miljoner sökt asyl i en lång rad olika mottagarländer.

UNHCR pekar ut flera anledningar till de dystra siffrorna. Kriget i Syrien har redan drivit 12 miljoner människor, eller två tredjedelar av befolkningen, från sina hem och fortsätter att producera flyktingar. Till rekordnoteringen bidrar även konflikten i Sydsudan som vid utgången av 2016 drivit 3,3 miljoner människor på flykt. Liksom det fortsatt ostadiga säkerhetsläget i Afghanistan.

FN-organet konstaterar i sin rapport att 84 procent av alla som flytt utomlands sökt skydd i låg- eller medelinkomstländer, och att bristande internationellt stöd till dessa riskerar att skapa instabilitet och slå mot humanitära insatser.

”Vi måste ta större ansvar för dessa människor. Det en värld i konflikt behöver är beslutsamhet och mod, inte fruktan”, säger Filippo Grandi, FNs högkommissarie för flyktingar, i ett uttalande.

Turkiet ligger på plats ett och Libanon på plats tre på listan över största mottagarländer, med 2,9 miljoner respektive en miljon syriska flyktingar vardera. Pakistan och Iran, grannländer till Afghanistan, intar plats två och fyra. FNs generalsekreterare António Guterres manar nu världsorganisationens medlemsländer att trappa upp sitt engagemang i frågan.

”Ansvaret för att skydda flyktingar ligger inte bara på grannländerna, det är det internationella samfundets kollektiva ansvar”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i en kommentar till UNHCRs rapport.

10,3 miljoner flydde 2016