Radar · Nyhet

Torka – en växande fara

FNs organ mot ökenspridning varnar för att 1,8 miljarder människor år 2025 kommer att bo i områden med allvarlig vattenbrist samtidigt som två tredjedelar av världens befolkning kommer att känna av vattenstress.

Det finns även en risk för att vattenbrist, tilltagande torkor, ökenspridning och minskad matsäkerhet ska leda till allt fler migranter och klimatflyktingar.

FN-organet UNCCD uppger att efterfrågan på vatten kommer att öka med 50 procent till år 2050, och att vattenbrist utgör en av framtidens allra största utmaningar. Torkor och vattenbrist anses ha skadeverkningar som slår hårt både på kort och lång sikt. Torkor utgör en smygande fara med enorma socioekonomiska och miljömässiga skador.

UNCCDs chef Monique Barbut påpekar att många av världens flyktingar kommer från regioner med risk för torkor och där det ofta råder brist på vatten.

– Det kan finnas bidragande faktorer som gör det omöjligt för människor att stanna, som politiska spänningar, svaga institutioner, ekonomiska orättvisor, brist på sociala skyddsnät eller rivalitet mellan olika grupper. Ett välkänt exempel är den långvariga torkan och vattenbristen som rådde mellan 2006 och 2010 i Syrien, sade hon tidigare i en intervju med IPS.