Radar · Nyhet

Miljontals barn tvingas arbeta i krisområden

168 miljoner barn i världen är tvingade att arbeta – och en stor andel av dem bor i områden som är drabbade av konflikter eller katastrofer. Det underströk FN i samband med att Internationella dagen mot barnarbete uppmärksammades i måndags.

FN beräknar att 100 miljoner pojkar och 68 miljoner flickor tvingas arbeta. De ingår i en illegal mångmiljardindustri. I många fall är det barnen som drabbas värst när konflikter eller andra katastrofer leder till att skolor förstörs och grundläggande samhällsservice går förlorad.

FN påpekar att om världssamfundets mål om att avskaffa barnarbete innan år 2025 ska kunna uppnås så kommer det att krävas fler gemensamma åtgärder.

Samtidigt har antalet barn som arbetar minskat med närmare en tredjedel jämfört med år 2000.