Radar · Nyhet

KU läxar upp regeringen om kolgruvorna

Regeringen for med osanning om Vattenfalls brunkolsaffär. Det konstaterar ett enigt Konstitutionsutskott (KU) i sin årliga granskning av statsråden. Inget hade hindrat regeringen från att stoppa försäljningen av de tyska kolgruvorna, slår KU fast. Samtidigt fortsätter kampen mot kolet.

För snart ett år sedan sålde Vattenfall kolkraftverk och rätten att öppna nya kolgruvor till det tjeckiska bolaget EPH. Att stoppa affären för att kolet skulle stanna i marken krävde ändrade ägardirektiv, vilket det inte fanns majoritet för i riksdagen, påstod regeringen.

Nu får tidigare miljöminister Åsa Romson (MP), klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Mikael Damberg (S) kritik för sina uttalanden från KU. Utskottet, inklusive de miljöpartistiska och socialdemokratiska ledamöterna, skriver att det var möjligt för regeringen att stoppa affären och ”framhåller vikten av att statsråds uttalanden grundas på uppgifter som är korrekta”.

– KU menar att det under perioden regeringen hanterade affären uppstod situationer där regeringen varit otydlig. Givetvis instämmer vi i KUs påpekande om vikten av att regeringens kommentarer ska vara tydliga, skriver Mikael Damberg (S) i ett mejl.

Greenpeace välkomnar KUs kritik och menar att det stått klart sedan länge att regeringen hade kunnat säga nej.

– Vi är inte förvånade. Det är bra att KU säger det vi sagt hela tiden. När ord stått mot ord har det varit svårt för människor att veta vem man ska tro på. Det här visar att man kan lita på miljörörelsen, säger Em Petersson, klimatansvarig på Greenpeace.

Vad som kommer att hända med det brunkol Vattenfall sålt är ännu oklart. EPH har meddelat att en av de fem planerade gruvorna som de köpte rättigheterna till inte kommer att öppnas, en annan har minskat i storlek och ytterligare en har skjutits på framtiden. Planerna på de återstående två kommer ligger långt fram i tiden.

Em Petersson hoppas att den tyska lagstiftning som ställer krav på minskade utsläpp i kombination med den snabba utvecklingen av förnybar energi ska göra att kolet stannar i marken.

– Kolindustrin är nere för räkning. Vi fortsätter jobba både globalt och lokalt med motståndsgrupper i de hotade byarna i Tyskland, säger hen.

Samtidigt fortsätter Greenpeace ligga på regeringen för att Vattenfall ska gå över till hundra procent förnybar produktion. Fortfarande driver företaget gas- och stenkolanläggningar.

– Ibland kan det låta i den svenska debatten som att Vattenfall blivit bra när de sålt brunkolet, men så är det inte. Man äger bland annat ett av Nederländernas smutsigaste kraftverk utanför Amsterdam, säger Em Petersson.