Radar · Nyhet

Ilska mot u-sväng om skjutande vid Vättern

Kampen om Vättern fortsätter. Nyligen svängde Naturvårdsverket och gav grönt ljus till Försvarsmaktens planer på mer skjutande i sjön. Nu ger boende och miljövänner svar på tal.

Försvaret vill kraftigt utöka sin verksamhet runt Vättern, bland annat för att kunna förlägga internationella övningar hit. Med det tillstånd man sökt hoppas man få gå från dagens 1 000 skott om året till 69 000 mot flygskjutmålet Hammaren utanför Karlsborg. Planerna har väckt traktens oro för dricksvatten, djurliv och störningar för de boende.

– Det är orimligt att ens diskutera en utökning av den här verksamheten. Det här är ett angrepp mot levnadsförhållandena för alla som bor här, säger Christer Haagman i Aktion Rädda Vättern som kämpar mot planerna.

För ett år sedan berättade Syre att aktionsgruppen tillsammans med bland andra fem kommuner runt Vättern överklagade Försvarets planer till mark- och miljödomstolen. Ännu dröjer beslutet, men i slutet av maj kom ett besked som talar till Försvarets fördel. Då lämnade Naturvårdsverket ett yttrande till domstolen där de ger sitt godkännande. Riskerna för fiskar, fåglar och vattenkvalitet är mycket små, anser de.

För två år sedan tyckte Naturvårdsverket att underlaget var bristfälligt och ville stoppa planerna, men nu har de alltså ändrat sig. De hänvisar bland annat till att Försvaret kompletterat sin ansökan med en rapport om flygets påverkan på fågellivet.

– Även om kunskapsläget inte är fullständigt, är underlaget så fullständigt som det kan bli. Jag kan inte peka på en enskild faktor i det som Försvaret kommit in med, det är en helhetsbedömning, säger Naturvårdsverkets jurist Joel Grede.

Den rapport som Försvaret kompletterat med saknar trovärdighet, anser Christer Haagman.

– Det är en ren partsinlaga från den konsultfirma Försvaret anlitat, säger han.

Christer Haagman är också kritisk till att utökningen av övningsverksamheten behandlas i flera separata ärenden. Utöver skjutningarna vid Hammaren vill Försvaret femdubbla antalet starter och landningar på Karlsborgs flygplats. Sedan tidigare har Försvarets materielverk tillstånd att spränga granater som exploderar på eller strax under vattenytan. Dessutom skjuter Försvaret med stridsvagnar rakt ut i sjön från skjutfält på land. Den samlade effekten av verksamheterna har inte utretts som de ska med tanke på att Vättern är skyddat enligt Natura 2000, menar Christer Haagman.

– Varför beslutar man att de här områdena ska skyddas om man sedan tillåter sprängningar och bombningar mitt under rödingens lekperiod? säger han.

Vättern som låg instängd under inlandsisen har en speciell ekologi med fiskarter som i övrigt bara finns i nordligaste Sverige. Men Aktion Rädda Vätterns oro grundar sig också i att sjön är en av Sveriges största vattentäkter.

– Vi behöver trygga dricksvattnet långsiktigt. Förr eller senare kommer klimatförändringarna påverka, både genom torrperioder och översvämningar. Många kan bli beroende av Vättern, säger Christer Haagman.