Radar · Nyhet

Ny kampanj för globalt förbud mot djurtestad kosmetika

Nu lanseras kampanjen Forever against animal testing för att skapa opinion mot djurförsök i världens sminkindustri. Bland initiativtagarna finns  bland andra The Body Shop och organisationerna Cruelty Free International och svenska Djurens Rätt.

Bakgrunden är att mer än 80 procent av världens länder fortfarande saknar lagstiftning mot djurförsök på kosmetiska produkter och ingredienser. Det handlar om mer än en halv miljon djur som används för tester av kosmetika varje år runt om i världen, skriver Djurens rätt. Trots att pålitliga alternativ finns fortsätter miljontals djur att lida.

Målet är att samla in 8 miljoner namnunderskrifter och på allvar kunna trycka på för ett förbud mot djurtestad kostmetika genom en FN-konvention.