Radar · Nyhet

Trump: USA lämnar Parisavtalet

USA hoppar av Parisavtalet som ska begränsa klimatförändringar, säger president Donald Trump. Det hjälpte inte med vädjanden från andra länder: Trump ser det som en väg att sätta ”America first”.

– USA upphör med all implementering (tillämpning) som inte är bindande från och med i dag, sade Trump när han framförde sitt väntade besked i Vita husets rosenträdgård.

Från flera håll hade det kommit förhoppningar om att han inte skulle ta det steget. Kina och Europa står sida vid sida för Parisavtalet och mot klimatförändringar, försäkrade Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Kinas premiärminister Li Keqiang på ett möte i Berlin före Trumps uttalande, med anledning av det besked som väntades.

”Vi uppmanar dig starkt att visa globalt ledarskap – och att fatta rätt beslut”, skrev statsministrarna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island i ett gemensamt brev till Trump.

Men Trump anser att Parisavtalet är för dyrt för USA, och han ska försöka få till en ny överenskommelse. Han argumenterar för att han genom att lämna avtalet uppfyller vallöftet om att sätta amerikanska arbetare först.

Kina och Indien kommer för lindrigt undan med Parisavtalets utfästelser, hävdar han.

– Vi drar oss ur, men ska förhandla för att se om vi kan få ett avtal som är rättvist.

Om USA drar sig ur kan effekten av avtalet minskas. Men avtalet är redan i kraft, och Kina och EU håller fast vid det.

– Kina kommer att fortsätta implementera löftena i Parisavtalet, för att uppnå målen till 2030 stabilt, steg för steg, sade Li i Berlin.

Från Ryssland hälsar också president Vladimir Putin att landet kommer att fortsätta stödja avtalet. Det finns inga bra alternativ, säger Putin via sin talesman Dmitrij Peskov, enligt ryska nyhetsbyråer.

USAs tidigare president Barack Obama var pådrivande för att få igenom Parisavtalet, men Trump hade som vallöfte att landet ska lämna det. Obama skriver nu i ett uttalande att Trump-administrationen i och med beslutet sluter sig till en liten skara länder som ”förnekar framtiden”.

Flera av ledarna för USAs största och tongivande företag har vädjat till Trump att inte hoppa av avtalet, däribland oljebjässen Exxon Mobil Corp, Apple, Dow Chemical, och Unilever.

Elon Musk, chef för Tesla och Space X, har gått ett steg längre och hotar med att hoppa av de råd med tunga affärsmän som Trump har upprättat, om presidenten gör verklighet av hotet att säga upp miljöavtalet.

Parisavtalet

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december 2015 när Frankrike stod värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Avtalet slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år med start 2018.

Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.
Sedan tillräckligt många länder ratificerat avtalet, däribland USA, trädde det i kraft den 4 november 2016.

Källa: FN

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV