Radar · Nyhet

Källor till mikroplaster identifierade

Slitage av däck och vägar, konstgräsplaner samt tvätt av syntetfiber. Det är några av de största källorna till utsläpp av mikroplaster i Sverige enligt Naturvårdsverkets kartläggning.

Regeringsuppdraget att identifiera mikroplastkällorna gavs till Naturvårdsverket i augusti 2015. På fredagen lämnades rapporten över.

Det är en rad olika faktorer som bidrar till mikroplasterna, det vill säga små plastfragment som finns bland annat i hav och sjöar.

– Det som dock kommer allra först är genom trafiken och genom bilddäck. Väg- och däckslitage ger väldigt mycket plaster och det blir en stor källa. Det vi känner efter rapporten är att vi behöver göra ytterligare granskningar, säger Ingela Hiltula, biträdande chef för Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket till TT.

Bland förslag till åtgärder finns bland annat att Naturvårdsverket tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VT) får i uppdrag att ta fram kunskap om utsläppen från vägtrafiken.

Hur stora mängder mikroplaster som i slutänden når svenska kustvatten har dock inte Naturvårdsverket kunnat uppskatta. Däremot skriver man i rapporten att ”möjligheterna att förebygga och minska spridning av mikroplaster är begränsad på kort sikt”.

TT: Det låter väldigt pessimistiskt?

– Plastanvändningen i Sverige liksom övriga världen är väldigt stor. Vi har byggt mycket av hur vi lever på att använda plast. Det finns i nästan precis allting så det är inget vi vänder på kort sikt, säger Ingela Hiltula.

Just det ökade problemet med plaster i världens hav och dess effekter på djurliv är ett av de ämnen som kommer att tas upp på FNs havskonferens nästa vecka där Sverige är medarrangör.

För den enskilde konsumenten handlar det om att försöka leva så miljösmart som möjligt, säger Ingela Hiltula:

– Att tänka på sin plastanvändning, använda samma påsar flera gånger. Inte tvätta lika ofta och i stället hänga ut och vädra. Det sparar ju även klädesplaggen. Det är ganska handfasta råd.

Viktiga källor till utsläpp av mikroplast i Sverige

Källa: Naturvårdsverket.