Radar · Nyhet

Gotland ber polisen stoppa NMR i Almedalen

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kommer att finnas på plats under Almedalsveckan i Visby. Fi planerar att bojkotta och många andra protesterar – och Region Gotland ber nu polisen att stoppa markupplåtelsen.

Tekniska nämnden i Region Gotland har lämnat en skrivelse till polisen. Nämnden skriver att den anser att det är ”felaktigt att arrangörer/organisationer som tydligt står för antidemokratiska och våldsbejakande budskap får hyra mark av Region Gotland”.

Nämnden hyser även stor oro för allas trygghet och säkerhet i stadsmiljön i anslutning till Almedalsveckan och för besökare i Visby i allmänhet, om organisationen skulle tillåtas komma.

Region Gotland har dock själva gett klartecken till markupplåtelsen. Men enligt tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S), var det ett misstag som de ångrar. Ansökan godkändes med vändande post utan någon kontroll av vilken typ av organisation som ansökan gällde.

– Hade vi fått frågan upp till tekniska nämnden och till mig som ordförande så hade vi sagt nej och så hade de fått överklaga, säger Tommy Gardell.

Enligt Gardell kan nämndens beslut nu inte tas tillbaka och det är därför en enig teknisk nämnd skickat skrivelsen till polisen där de framför önskemål om att tillståndet ska omprövas.

Polisens tillståndsenhet har ännu inte tagit ställning till tekniska nämndens skrivelse. Men enligt Björn Knutsson, gruppchef vid rättsenhet Polisregion Stockholm, är det inte möjligt att återkalla tillståndet på grund av de skäl som tekniska nämnden hänvisar till.

– Grund för att återkalla kan vara att man måste gräva upp gatan och byta ut något rör, men det handlar inte om åsikter.

Björn Knutsson säger att det inte är polisens roll att ta hänsyn till politik och tyckande.

– Man behöver inte ha särskilt mycket fantasi för att föreställa sig att det i framtiden skulle kunna slå bakut åt något annat håll. Jag ser det som viktigt att hålla sig till gällande lagstiftning, säger han.

Feministiskt initiativ har beslutat att bojkotta Almedalsveckan om beslutet att upplåta plats och utrymme för den nazistiska organisationen inte ändras, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Enligt Fi utgör Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen ett hot mot demokratin och även mot enskilda personer.

I slutet av förra veckan meddelade Vänsterpartiet att de överklagat polisens beslut att ge NMR tillstånd att hålla så kallad allmän sammankomst under Almedalsveckan.