Radar · Nyhet

Rysarval i Sametinget

Det är dött lopp mellan de båda blocken i Sametinget efter ett rysarval. Samelandspartiets Per-Olof Nutti tror på maktskifte, men Jakt- och fiskesamerna ger sig inte. De öppnar nu för folkomröstning om samiska rättigheter för att blidka Folkomröstningspartiet som de är beroende av.

Jakt- och fiskesamerna, som varit ledande i Sametinget de senaste fyra åren blev på nytt största parti. Men partiledaren Håkan Jonsson kan ändå tvingas lämna över makten, eftersom koalitionspartnern Min Geaidnu (Min väg) gjorde en brakförlust och förlorade tre av sina fyra mandat. På oppositionssidan gick både sametingets näst största parti Samelandspartiet och Guovssonásti (Morgon- och aftonstjärnan) framåt. Båda står rennäringen nära.

– Jag tror att renskötarfolket vaknat till och sagt ifrån. Under den gångna mandatperioden har renskötselfrågorna hamnat i skymundan, säger Per-Olof Nutti, partiledare för Samelandspartiet.

Han ser gruvor och annan exploatering i Sapmi som ett av flera hot mot rennäringen. Här kan Sametinget höja rösten gentemot staten, menar han.

– Det får inte fortsätta så här, samebyarna och det samiska folket måste ha rätt att säga sitt innan man exploaterar, säger Per-Olof Nutti.

Han är övertygad om att kunna få ytterligare ett parti med sig och därmed säkra det enda mandat som i nuläget saknas för att ett maktskifte ska bli verklighet. Men den sittande ledningen i sametinget kastar inte in handduken.

– Vi är största parti och jag tycker vi har ett bra förhandlingsläge. Vi ligger nära de partier som ligger i vågskålen och ett samarbete med dem känns naturligt, säger Jakt- och fiskesamernas partiledare Håkan Jonsson.

Ett av de partier han nu måste få med sig är nybildade Folkomröstningspartiet som knep ett mandat. För att gå dem till mötes öppnar han nu för att genomföra en folkomröstning om att ge alla samer rätt till jakt och fiske. I dag kan endast renskötande samer som tillhör en sameby nyttja rätten till mark och vatten i de områden där samer vistats sedan urminnes tider.

– Vi har samma mål som Folkomröstningspartiet, det är bara frågan hur vi ska nå dit, säger Håkan Jonsson som under valrörelsen avfärdade idén om en folkomröstning.

I sametinget finns en majoritet för utökade jakt- och fiskerättigheter, men än så länge har staten hållit emot. Synen på vem som ska omfattas av rättigheterna har splittrat det samiska samhället sedan decennier. Nu kan frågan ställa till problem för Håkan Jonsson i formandet av en ny koalition. Han behöver nämligen också komma överens med Partiet Samerna – som visserligen stödjer utökade jakt- och fiskerättigheter men tycker att en folkomröstning är fel väg att gå.

– Man kan inte folkomrösta om människors rättigheter, säger partiledaren Simon Wetterlund.

Han är öppen för förhandlingar med såväl Jakt- och fiskesamerna som Samelandspartiet. Vad hans parti slutligen landar i kan bli avgörande för vilket styre sametinget får de fyra kommande åren.