Radar · Nyhet

Djurens rätt portade djurrättsaktivist

På Djurens rätts årsmöte var djurrättsaktivisten Martin Smedjeback inte välkommen. De civila olydnadsaktioner han deltar i strider mot organisationens policy.

Martin Smedjeback är aktiv i gruppen ”Tomma burar” som stjäl uppfödda djur och ger dem nya hem där de slipper slakt. Aktivisterna skriver brev till djurägarna efteråt och berättar för polisen vad de gjort. Martin Smedjeback har dömts till en månads fängelse och skadestånd för att ha tagit hönor. Att han portades från Djurens rätts årsmöte ser han som ett uttryck för en ängslighet inför civil olydnad som kan vara baksidan av en stark tilltro till lagar och regler i Sverige.

– Det är klart att våra aktioner kan uppfattas som utmanande, men går man emot köttnormen blir man alltid kritiserad för det ena eller andra, säger han.

Djurens rätts ordförande Camilla Björkbom menar att syftet med organisationens policy är att det inte ska finnas någon tvekan om att Djurens rätt håller sig till lagliga metoder.

– Om vi har aktiva som också ägnar sig åt olagliga metoder skapar det en otydlighet, säger hon.

Årsmötet valde om Camilla Björkbom som ordförande till 2019. Högst på hennes agenda framöver är ett förbud mot att föda upp minkar.

– Minkfarmerna borde redan vara borta. Men med en ny djurskyddslag som lägger större vikt vid djurs naturliga beteende blir frågan aktuell, säger hon.

Camilla Björkbom vill också se en svensk målsättning om halverad köttkonsumtion till 2030.

– Man lägger mycket ansvar på konsumenterna i dag. Vi ser att det behövs styrmedel, säger hon.