Radar · Nyhet

Cannabidiol hade effekt vid epilepsi

En större studie har för första gången visat att cannabidiolol gav betydligt färre epileptiska anfall hos barn med Dravets syndrom – en svår form av ärftlig epilepsi – som inte längre svarade på annan behandling, rapporterar Läkartidningen.

I studien ingick 120 barn, mellan två och 18 år, och forskarna tittade i första hand på hur antalet epileptiska anfall påverkades. I cannabidiolgruppen sjönk nivån från 12,4 till 5,9 anfall i månaden i median. I placebogruppen minskade antalet nästan inte alls, från 14,9 till 14,1 anfall. 5 procent av dem som fått cannabidiol – men ingen i placebogruppen – blev helt anfallsfria.

Enligt Läkartidningen drabbades många av patienterna av biverkningar som diarré och trötthet.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals och forskarna påpekar att det behövs ytterligare studier. De menar också att det är för tidigt att säga något om effekterna på längre sikt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV