Radar · Nyhet

Svenskarna slänger mindre hushållsavfall

När allt fler slopar morgontidningen minskar sopberget. Mängden returpapper minskade med 24 000 ton från 2015 och 2016 och totalt minskade avfallsmängderna med 11 kilo per person, visar siffror från Avfall Sverige.

Att allt fler har sagt upp sin tidningsprenumeration, alternativt övergått till en digitala sådan, syns i avfallsstatistiken. Mängden returpapper har minskat stadigt de senaste åren och från 2015 till 2016 minskade returpapper med 8 procent.

Även den så kallade materialåtervinningen minskade i fjol, med 25 procent.

– Trots att vi har ökad befolkning så ligger mängderna still så det blir en minskning. Vi hoppas att vi ska kunna bryta trenden, säger Jenny Westin, rådgivare på branschorganisationen Avfall Sverige, om statistiken.

Något som svenskarna däremot slängde mer av förra året var plast. Insamlingen av plastförpackningar ökade med nästan 35 procent.

– Vi behöver öka medvetenheten kring de här frågorna, säger Jenny Westin.

Och för att förebygga att avfall uppkommer gäller det att tänka till – både innan man köper och innan man slänger, säger Jenny Westin.

– Konsumenterna har ett ansvar att välja sådan som inte har onödiga förpackningar. Sedan är det viktigt att man lägger i rätt återvinnig och inte blandar soporna.

Kilo hushållsavfall per person

Källa: Avfall Sverige