Radar · Nyhet

Kompromiss om ensamkommande barn på MP-kongress

Miljöpartiet vill ge ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 en ökad chans att få stanna i Sverige permanent. Partiet vill också att asylsökande inte ska skickas tillbaka till Afghanistan just nu.

Kongressen beslutade att ”MP verkar för att de som kom till Sverige som ensamkommande barn år 2015 ska få permanenta uppehållstillstånd”. Det är oklart hur beslutet ska tolkas.

– Det är väldigt likt en amnesti, säger Rebecka Forsberg, ombud för Grön Ungdom, som förde fram förslaget.

– Alla ensamkommande som kom 2015 och fortfarande har skyddsskäl ska få stanna och få permanenta uppehållstillstånd.

Partistyrelsen hade fört fram ett annat mindre långtgående förslag om att ensamkommande barn som kom 2015 ska få ”en ny möjlighet till uppehållstillstånd”.

Det förslaget skulle ha inneburit en ny chans till prövning om de drabbats av långa handläggningstider och hunnit fylla 18 år innan asylbeslutet. De skulle då prövas på nytt utifrån den ålder de hade när de kom till Sverige och därmed ha större chans att få stanna.

Men partistyrelsens förslag röstades ned. Språkröret Gustav Fridolin ser ändå inte kongressbeslutet som ett nederlag

– Jag är så stolt över det här partiet som verkligen tar de här barnens framtid på allvar, säger han.

Fridolin kan inte ge närmare detaljer om hur förslaget ska fungera, till exempel om även de som redan fått avslag ska få en ny möjlighet eller om det bara handlar om de som fortfarande väntar på beslut. Det måste man, enligt Fridolin, sätta sig ned och diskutera.

Fridolin bedömer att det kan bli svårt att få igenom förslaget i riksdagen.

– Det här är vad MP tycker och skulle vilja, men det innebär inte att det blir verklighet i morgon. Då måste fler partier ställa upp på det och i dag vet vi inte hur C, L och KD ställer sig, säger han.

Fridolin vill inte gå in på hur regeringspartnern S ställer sig. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) avböjde på lördagen att kommentera MPs kongressbeslut.

Under 2015 kom 35 000 ensamkommande barn till Sverige, många av dem i övre tonåren. Runt 18 000 har fått besked om de får stanna eller inte, men många väntar fortfarande på beslut och många hinner fylla 18.

Rörelsen ”Vi står inte ut” har drivit kravet på en amnesti för ensamkommande flyktingbarn. MP-kongressen röstade dock ned ett förslag med just den innebörden. Talespersonen Kinna Skoglund tolkar ändå kongressbeslutet som en amnesti.

– Vi tolkar det så och vi kommer att driva det så. Vi är väldigt glada, säger hon.

Moderaterna kommer inte att stödja ett eventuellt förslag i riksdagen som bygger på MPs kongressbeslut.

– Det har inte gått ens ett år sedan riksdagen tog beslut om en mer stram asylpolitik och redan har det på ganska kort tid kommit flera beslut som utmanar långsiktigheten och går i en helt annan riktning. Jag tänker på uppehållstillstånd för gymnasiestudier, slopandet av id-kontroller och så det här, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson.

MP-kongressen beslutade även om att verka för andra åtgärder för en generösare migrationspolitik. MP ska bland annat verka för asylsökande inte skickas till Afghanistan under rådande omständigheter och att Migrationsverket uppdras att följa FNs flyktingorgan UNHCRs rekommendationer.

 

Några migrationsbeslut på MP-kongressen

Fler beslut från MP-kongressen

Källa:TT