Radar · Nyhet

Olika syn i MP på hur ekonomin ska bli grön

Foto: Håkan Mosvidl/TT | Biträdande finansminister Per Bolund på förra årets kongress.

En cirkulär ekonomi byggd på återanvändning och återvinning. Det ska bli ett nytt mål för svensk ekonomi, föreslår Miljöpartiets ledning inför helgens kongress. För försiktigt, tycker Carl Schlyter som vill förändra ekonomin i grunden.

Ekonomi står högt på agendan när MP-kongressen inleds på fredagen. Ett av partistyrelsens förslag på området är ett nytt mål för Sverige: skapa en cirkulär ekonomi. Det innebär att ekonomin ska bygga på återanvändning och återvinning snarare än förbrukning av resurser. Biträdande finansminister Per Bolund (MP) som också sitter i partistyrelsen ser hur arbetstillfällen och nya marknader kan växa fram.

– Det ger möjligheter till samhällsutveckling och fler jobb. Det är en central del av vår arbetsmarknadspolitik, säger han.

Både lagstiftning och ekonomiska styrmedel behövs för att omforma ekonomin, menar Per Bolund.

– Vi vill se en grön skatteväxling där vi sänker skatterna på jobb och företagande och höjer dem på det som är skadligt för miljön, säger han.

Ett annat förslag från MP-ledningen är att AP-fonderna ska divestera, det vill säga fasa ut sina investeringar i fossil energi. När det ska vara genomfört vill Per Bolund inte precisera.

– AP-fonderna jobbar intensivt med att minska sin klimatpåverkan och det vill vi skynda på. Hållbarhet är också lönsamt. Fjärde AP-fonden har i en del av sin portfölj tagit bort de mest kolintensiva företagen och det har varit den del som gett bäst avkastning, säger han.

Riksdagsledamoten Carl Schlyter gör tummen upp för partistyrelsens förslag, men vill se mer genomgripande förändringar av ekonomin.

– Den nyliberala politiken har levererat klyftor, inte hållbar utveckling för alla. Att peta in regleringar i ett system som i grunden är felbyggt funkar sällan. Vi behöver ifrågasätta tillväxtjakten, säger han.

Den motion som Carl Schlyter är en av författarna till siktar bland annat in sig på banksystemet. Att skapa fler offentligt ägda banker är ett av förslagen.

– De fyra storbankerna har monopol på flera tjänster i dag. Vi vill öka konkurrensen och minska kostnaderna för medborgarna, säger han.

Carl Schlyter vill dessutom att staten stimulerar framväxten av kooperativa, lokalt förankrade banker.

– Historiskt har de haft betydligt lägre kreditförluster. Det innebär minskade risker för staten och ökar tillgången till krediter i glesbygd, säger han.

Carl Schlyter vill också skrota premiepensionssystemet och ersätta det med en grön investeringsfond där pensionspengarna satsas på infrastruktur och energiomställning.

– Istället för meningslös spekulation får vi både avkastning, skapar jobb och löser samhällsproblem. Den enda konkreta effekten av PPM-systemet är att man hela tiden garanterar att en del av våra pensioner går till banker och finansfolk, säger han.

Andra frågor där debatt väntas under helgen är vapenexport och migration. Bland annat ska kongressen ta ställning till ett förslag om flyktingamnesti.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV