Radar · Nyhet

Ny klimatriksdag ska pressa politikerna

I valet 2018 står klimatet i fokus. Det ska bli resultatet av Klimatriksdagen, hoppas initiativtagarna. Där ska deltagarna vaska fram förslag för minskade utsläpp som kan drivas i valrörelsen.

– Vi vill nå ut till dem som är oroliga och få dem att göra sina röster hörda. Våra politiker ska få svart på vitt att det finns en stark opinion för kraftfulla åtgärder, säger Karin Sundby, ordförande i föreningen Klimatriksdagen.

Den 4–6 maj nästa år samlas deltagarna på Stockholms universitet för att vaska fram de bästa klimatförslagen. Alla som vill kan delta och redan nu tar arrangörerna emot motioner som behandlas av olika utskott under året. De framröstade förslagen kommer sedan föreningen bilda opinion för under valrörelsen.

Idén bygger på de folkriksdagar som arrangerades på 1890-talet av människor som kämpade för allmän rösträtt.

– Tanken är densamma, att många tillsammans sätter press på politikerna, säger Karin Sundby.

Den första Klimatriksdagen hölls i Norrköping inför valet 2014 och samlade runt 600 deltagare som behandlade drygt 200 motioner. Karin Sundby hoppas på än större uppslutning den här gången. Förutom själva beslutsfattandet kommer företag, kommuner och organisationer ställa ut och arrangera seminarier.

– Det görs en massa bra saker för klimatet. Vi vill lyfta fram dem så vi får en kokande kittel med idéer, säger hon.

När Novus inför SVTs partiledardebatt nyligen frågade väljare vilka politiska frågor som är viktigast just nu kom klimatet först på sjunde plats. Men Karin Sundby uppfattar inte människor som ointresserade.

– Vi ser i undersökningar att många känner oro. Med debatten blir ofta abstrakt, säger hon.

Karin Sundby menar också att klimatdebatten lätt fastnar i att justera de system som finns istället för att skapa nya, mer hållbara.

– Det blir lätt att man utgår ifrån hur det ser ut nu. I dag har alla bil, då söker man lösningar utifrån bilen istället för att tänka hur det skulle kunna vara om vi inte ens visste att bilar fanns. Jag hoppas vi kan bidra till att vi lyfter blicken, säger hon.