Radar · Nyhet

Kritik mot nya djurskyddsregler

I måndags gick remisstiden ut för Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsregler. Djurens rätt har svarat på remissen och är starkt kritiska. Förslaget bygger på ett mycket bristfälligt underlag och leder till allvarliga försämringar för djuren.

Djurens rätt menar att Jordbruksverket bör dra tillbaka förslaget och invänta resultat från det vetenskapliga råd som regeringen har gett Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att bilda.

Djurens rätt invänder bland annat mot tidigare di-avvänjning för grisar och fler individer per avdelning. Det kan bland annat leda till beteendestörningar och ökad antibiotikaanvändning, menar organisationen.

– Jordbruksverket sitter på dubbla stolar; ett gott djurskydd kontra enkelhet och ekonomisk vinning för näringen. Den här remissen är bara ett i raden av exempel på att verkets uppdrag är omöjligt att genomföra utan att djurens intressen får stå tillbaka. Sverige behöver en djurskyddsminister och en myndighet för djurskydd, säger Camilla Björkbom, ordförande på Djurens Rätt, i en kommentar.