Radar · Nyhet

Klimatet tvingar folk på flykt

Hela 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Experter menar att klimatförändringarna som orsak får alldeles för lite uppmärksamhet.

FN-universitetet, UNU, har i flera paneldiskussioner samlat experter för att diskutera hur förändringar i klimatet påverkar migrationen.
– Det går inte att diskutera klimatförändringar utan att också ta upp migration och mänskliga rättigheter, och vice versa. Sambanden är så starka i alla våra studier, säger Cosmin Corendea, juridisk expert på miljöfrågor vid UNU, till IPS.

Organisationen Internal displacement monitoring center menar uppger att hela 22,5 miljoner människor i genomsnitt under de senaste sju åren har tvingats bort från sina hem på grund av klimatförändringar.
Situationen förväntas bara bli värre med tiden, eftersom antalet extrema väderfenomen blir fler i klimatförändringarnas spår. FN-organet IOM beräknar att mellan 25 och 200 miljoner människor kan vara klimatflyktingar år 2050.

Flera experter påpekar att det oftast ligger en kombination av orsaker bakom migration.
Cosmin Corendea vid UNU menar att det skulle behövas tydliga definitioner kring personer som tvingas på flykt på grund av klimatfaktorer, eftersom det ännu inte finns någon internationellt accepterad definition.