Radar · Nyhet

Krav på amnesti hett på MP-kongress

Många miljöpartister driver på för en amnesti för ensamkommande barn och unga. ”Vi tror att amnestifrågan blir stor på kongressen”, säger Jon Karlfeldt i partistyrelsen.

Till helgen samlas mer än 800 miljöpartister i Linköping för partikongress. 19 motioner om en generösare flyktingpolitik har kommit in. Där finns krav på en allmän flyktingamnesti, men det som bedöms kunna få stöd är ett nytt förslag om att ge ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige rätt att stanna. Samma krav som drivs av rörelsen #vistårinteut, där många medlemmar och lokala MP-föreningar är engagerade.

– I stort sett alla säger att de vill detta, men kanske inte just nu. Jag tror egentligen inte att det finns något jättestort motstånd i partiet mot en amnesti, men det finns en medvetenhet om att det inte är någon större chans att få igenom det i riksdagen, säger Hillevi Werring, MP Göteborg, som skrivit det nya yrkandet.

I en förberedande omröstning på internet fick förslaget om en amnesti för ensamkommande ungefär lika många ja-röster som nej-röster. Jon Karlfeldt, sammankallande i partistyrelsen, säger att kongressen på något vis troligen kommer vilja ta ställning för ensamkommandes möjligheter att stanna.

– Det är sannolikt att det blir någon form av kompromiss, säger han.

Partistyrelsen säger nej till en allmän flyktingamnesti, precis som man gjort på tidigare kongresser, då förslaget röstats ned. Än så länge har partistyrelsen inte tagit ställning till det nya förslaget om en amnesti just för ensamkommande.

Men samma invändningar finns mot det. Även en sådan amnesti skulle få mycket svårt att få stöd i riksdagen. Dessutom skulle det dröja innan en lagändring kan träda i kraft. Amnestin skulle också innebära merarbete för Migrationsverket och därmed ännu längre handläggningstider för asylsökande än i dag.

Grön ungdom (GU) står bakom #vistårinteuts krav.

– Vi kommer att rösta för en amnesti på kongressen, säger GUs språkrör Hanna Lidström.

– Men jag tror att den stora diskussionen om asyl var på förra årets kongress.

Rörelsen #vistårinteut har bedrivit lobbying mot MP under våren. De kommer att ha en monter i kongresslokalerna i Linköping och även dela ut flygblad vid ingången.
Kinna Skoglund på #vistårinteut bedömer att väldigt många av kongressombuden vill ha en ändring av flyktingpolitiken och hon tror att en amnesti för ensamkommande barn är en utmärkt kompromiss. Enligt #vistårinteut skulle 15 000 ensamkommande beröras.

Rörelsen har begärt att få träffa MPs språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin för att diskutera frågan och #vistårinteut räknar i dag med stöd från ett 60-tal av MPs kommunföreningar, inklusive Göteborg. Men de flesta finns i län med få ombud på kongressen. Enligt Kinna Skoglund ansluter sig dock allt fler.

 

MPs kongress

Källa: Miljöpartiet