Radar · Nyhet

Allt fler flyktingar i Etiopien

Antalet internflyktingar i Etiopien har fördubblats sedan i oktober förra året enligt Internationella organisationen för migration (IOM). Samtidigt har landet tagit emot många flyktingar från Somalia.

Enligt IOM har Etiopien nu nära 700 000 internflyktingar. Regeringen uppger att det delas ut mat och vatten på 58 platser i regionen.
De flesta har tvingats fly till följd av den värsta torkan på många år på Afrikas horn.

Biståndsarbetare i regionen riskerar överbelastning och det råder brist på resurser.

– När människor korsar gränser blir världen mer intresserad. Människor på flykt inom ett land får inte samma uppmärksamhet, säger Hamidu Jalleh som arbetar vid Ocha, FNs kontor för samordning av humanitär hjälp, i Gode.

Etiopien har även tagit emot många flyktingar från Somalia. Utanför staden Dolo Odo finns två enorma flyktingläger med omkring 80 000 människor som flytt från Somalia. Månadsransonen till flyktingarna har minskat från 16 kilo spannmål till 13,5 kilo. Men flyktingarna här garanteras ransonen och tillgång till vatten, sjukvård och utbildning – till skillnad från internflyktingarna i närheten.

Hjälparbetare talar om risk för massvält och dödsfall om inte mer resurser ställs till förfogande.