Radar · Nyhet

Wallström nöjd med Parisreferens

Utrikesminister Margot Wallström (S) är nöjd efter Arktiska rådets möte i Alaska. ”Framför allt är vi nöjda över det faktum att vi fick med både referenser till klimatavtalet i Paris och Agenda 2030, hållbarhetsagendan”, säger hon till TT. Men USA lämnade inga besked om landet står fast vid Parisavtalet.

I deklarationen slås det bland annat fast att klimatförändringen i Arktis går dubbelt så snabbt som i resten av världen. Konsekvenserna beskrivs som allvarliga och mätbara och medlemmarna i rådet uppmanas att börja leverera åtgärder i linje med Parisavtalet.

– Vi drev på för att just få in de här referenserna. Och det blev inte som en del trodde, att i det värsta scenariot kunde USA ha meddelat på det här mötet att man inte längre ansluter sig till Parisavtalet, säger Wallström.

TT: Är det en indikation på att USA kommer att stanna vid Parisavtalet?

– Det är vad vi hoppas på. Vi har förstås tryckt på för det.

USAs utrikesminister Rex Tillerson, mötets värd, sade att president Donald Trump kommer att sätta ”Amerika först” när det handlar om klimatförändringarna.

– Vi kommer inte att skynda fram något beslut. Vi kommer att arbeta för att fatta rätt beslut för USA, förklarade Tillerson för delegaterna enligt nyhetsbyrån AFP.

Trump hade som vallöfte att USA ska dra sig ur klimatavtalet från Paris från 2015. I tisdags ställde han in ett utlovat besked i frågan.
Wallström frågade Tillerson direkt om Parisavtalet under den middag som hölls mellan utrikesministrarna, säger hon till TT.

– Då sade han att ”den naturliga ordningen är ju att vi först beslutar om vilken klimatpolitik vi ska ha, och sedan kan vi ta ställning till Parisavtalet”, och att det är det de är i färd med att göra. Då bådar det ju gott att man ändå har kvar referensen till det i det här uttalandet.

Wallström är också nöjd med Sveriges uttalande vid rådet.

– Vi har velat insistera på att man måste referera till vetenskapliga bevis på vad som sker i Arktis. Här finns så mycket forskning och underlag för att säga att det är allvarligt. Det här är vår chans. Och det måste bygga på vad vetenskapen berättar för oss.

I rapporten varnas för att det om 20 år kan vara isfritt i Norra ishavet. Notan för den globala uppvärmningen kan bli ofattbara 800 000 miljarder kronor.

Arktiska rådet