Radar · Nyhet

Stannfåglar flyger också efter kompass

Det är inte bara flyttfåglar som använder en inbyggd kompass för att navigera, även icke-flyttande fåglar besitter denna förmåga, visar en ny studie från Lunds universitet.

Forskarna har studerat zebrafinkars förmåga att orientera efter jordens magnetfält och det har visat sig att den populära burfågeln använder en magnetkompass med liknande funktioner som flyttfåglar har. Testerna har utförts vid fältstationen Stensoffa utanför Lund.

”Det verkar som att även om zebrafinkar inte företar långa förflyttningar kan de fortfarande ha möjlighet att använda magnetkompassen för lokala orienteringsuppgifter”, säger Atticus Pinzón-Rodríguez, forskarstudent i biologi vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet .