Zoom

Fredsrörelsen samlar till motstånd

I september anländer tusentals militärer till Göteborg, som är ett av huvudområdena för Försvarsmaktens övning Aurora 17. Flera medlemsländer i Nato deltar och många oroar sig för att övningen innebär ytterligare ett steg närmare militäralliansen. Under parollen Stoppa Aurora samlar sig nu fredsrörelsen till protest. Här kommer del ett av två zoom där Syre granskat Aurora 17 och militärövningarna i Göteborg.

”Du kommer att höra oss. Du kommer att se oss. Du kommer att möta oss på vägarna, i skogen, i städer.” Så beskriver Försvarsmakten omfattningen av militärövningen Aurora 17 som genomförs runt om i Sverige under tre veckor i september. Aurora 17, hädanefter kallad enbart Aurora, är den största övningen i sitt slag i Sverige på mer än 20 år. Utöver 19 000 deltagare från det svenska försvaret, samt ett fyrtiotal myndigheter, deltar även förband från andra nationer. Soldaterna kommer att öva i luften, på marken och till sjöss runt om i hela Sverige.

Syftet med Aurora är att öka den svenska militära förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Samtliga delar av försvaret medverkar, vilket ligger i linje med riksdagens beslut om att de olika svenska stridskrafterna ska vara samövade och kunna verka tillsammans. Genom att även flertalet myndigheter medverkar ska man också öka förmågan hos Sveriges totalförsvar, vilket inkluderar både det militära och det civila försvaret.

Utöver det svenska försvaret kommer även förband från Norge, Danmark, Finland, Estland, Frankrike och USA att delta i Aurora. Att öva tillsammans med, och även mot, andra nationer gör enligt försvarsmakten att man tränar försvarets förmåga att möta en stor och kvalificerad motståndare.

 

En sjömålsrobot som använts vid tidigare försvarsövningar. Aurora 17 kommer delvis att genomföras till sjöss, bland annat i Göteborg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Göteborg ett huvudområde

Aurora kommer inte att gå obemärkt förbi. ”Övningen kommer att synas och höras en hel del”, skriver försvarsmakten på sin hemsida. Soldaterna kommer att röra sig över stora ytor och eftersom Sverige i övningsscenariot ”blir anfallet” kommer man att öva även på platser utanför försvarsmaktens ordinarie övnings- och skjutfält. Huvudfokus ligger dock i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland och i Göteborg. Dessa områden anses vara särskilt strategiskt viktiga i händelse av ett militärt angrepp.

– Visst kommer man att märka av att vi finns i området, men man ska komma ihåg att syftet att vi övar är att kunna försvara Sverige. Vi kommer såklart att försöka minimera påverkan på områdena vi ska vara i, men för att vi ska kunna lösa vår uppgift behöver vi ta plats. Det hoppas vi att Sveriges befolkning förstår och respekterar. Vi finns ju för deras skull, säger Olof Johansson, planeringsansvarig för arméns delar inom Aurora, i en artikel på försvarsmaktens hemsida.

 

Organisationen Ofog har vana av att protestera mot den svenska militären. Här har de saboterat Försvarsmaktens rekryteringskampanj med så kallad ”ad-busting” Foto: Ofog

Vill stoppa övningen

Men alla skriver inte under på försvarsmaktens världsbild. I oktober 2016 lanserade ett flertal fredsföreningar den gemensamma kampanjen Stoppa Aurora, vars syfte är just att stoppa övningen. Kampanjen drivs med tre huvudargument:

• för att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön

• för att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato

• för att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal.

Karin Utas Carlsson är en av de aktiva i kampanjen i Göteborg. Hon har arbetat med fredsfrågor sedan slutet av 1980-talet, bland annat genom att utbilda och skriva böcker inom konfliktlösning. Hon håller inte med om att Aurora gör att säkerheten i Sverige ökar.

– Alla talar om det försämrade säkerhetsläget och samtidigt gör de allt vad de kan för att försämra det. Vi ser ju hur upptrappningen går till – vi har stora övningar här och på den ryska sidan är övningarna ännu större. Det är förfärligt.

 

Ska öva på värdlandsstöd

En av anledningarna till att utländska förband bjudits in till Aurora är att Sverige ska öva sin förmåga till värdlandsstöd, vilket innebär att ta emot och stödja utländska förband på svenskt territorium. Det innefattar både juridiska frågor, såsom tullar och försäkringar, och praktiskt stöd till soldaterna i form av mat, drivmedel, sjukvård, skydd och bevakning och så vidare.

 

”Alla talar om det försämrade säkerhetsläget och samtidigt gör de allt vad de kan för att försämra det.”

– Regeringens inriktning för Sverige är tydlig – vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Aurora 17 innebär också ett steg på vägen för att öka Sveriges förutsättningar att ta emot utländskt militärt stöd om det skulle behövas, och regeringen så beslutar, i en verklig kris- eller krigssituation, säger generalmajor Bengt Andersson, övningsledare för Aurora 17, i en artikel på försvarsmaktens hemsida.

Foto: Ofog

Oro över Nato-närmande

Karin Utas Carlsson är mycket oroad över vad Aurora innebär.

– Vi är väldigt rädda för närmandet till Nato, att vi ska bli medlemmar och skyldiga att medverka i krig tillsammans. Värdlandsavtalet är ju en förberedelse för allt detta. Det är väldigt otäckt.

Hon påpekar att det handlar om krigsövningar tillsammans med en kärnvapenallians (Bland deltagarländerna i Aurora har USA och Frankrike kärnvapenprogram, reds. anm.).

– Under terrorbalansen och kalla kriget hade man bara kärnvapen för att hota och skrämmas, men så är det inte i dag. I dag moderniserar man dem så att de blir mindre starka men mer träffsäkra. Det gör att tröskeln att använda dem dramatiskt sänkts. Såväl företrädare för USA som Ryssland ser dem som användbara och förbehåller sig rätten att använda dem först. USA vill satsa en biljon dollar på 30 år för modernisering av kärnvapen. Det är ju helt ofantligt. Så mycket man skulle kunna använda de pengarna till.

 

Natoländer deltar

Nato som organisation medverkar dock inte i Aurora. Därför tillämpas heller inte det omdebatterade värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato, som klubbades igenom i riksdagen 2016 och innebär att Sverige enklare ska kunna ta emot och ge militärt stöd i kristider och stå som värdland för Natoövningar. Inför Aurora har Sverige istället slutit avtal med respektive deltagarland.

 

”Så här gör så kallade försvarsmakter alltid; man utmålar sig själva som försvarare och någon annan som anfallare.”

Däremot är USA, Frankrike, Norge, Danmark och Estland alla medlemsländer i Nato. Finland är alltså den enda deltagande nationen som står utanför alliansen, utöver Sverige.

Pelle Sunvisson, en annan av fredsaktivisterna inom Stoppa Aurora, kallar det hela för hårklyverier och menar att Aurora i praktiken är en Nato-övning.

– Värdlandsavtalet är den bärande delen i den här övningen, även om inte Nato som organisation kommer utan bara dess medlemsländer.

Ofog är en av organisationerna bakom rörelsen Stoppa Aurora. Bilden kommer från en aktion vid militärflygplatsen F21 utanför Luleå 2015. Foto: Ofog

”Så här gör de alltid”

Enligt Försvarsmaktens vision från 2015 ska Sverige vara ett land som ”möter varje hot och klarar varje utmaning”. I samband med lanseringen av visionen sa överbefälhavare Micael Bydén att Sveriges militära förmåga ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp. Hur ser Stoppa Aurora på detta – finns det inte en poäng i att genomföra militärövningar som kan verka avskräckande?

– Det kan man tycka, fast då får ju samma argument gälla för andra också, till exempel för de övningar som Ryssland genomför. Och det gör det ju inte, säger Pelle Sunvisson och fortsätter:

– Så här gör så kallade försvarsmakter alltid; man utmålar sig själva som försvarare och någon annan som anfallare. Men vid någon given punkt i historien byter de där plats.

 

Olika syn på militären

Pelle Sunvisson är involverad i flera av de föreningar som står bakom kampanjen, däribland det antimilitaristiska nätverket Ofog. Just antimilitarism är hans största personliga drivkraft.

– Jag ser alla former av militarism som en typ av vansinne som vi måste ta oss ur, säger han.

Aktivisterna inom Stoppa Aurora är dock en heterogen grupp vars åsikter kring militären och försvaret kan skilja sig åt.

– Alla som är emot Aurora behöver inte vara pacifister, säger Karin Utas Carlsson. Man kan vara emot närmandet till Nato och ändå vara för ett svenskt militärt försvar. Ett defensivt försvar är inget som vi i Stoppa Aurora har någonting emot, men det finns en skillnad i att ha ett eget försvar och att gå in i en krigsallians som för krig utanför sina egna länder. Att slåss på andra platser är ju inte ett försvar, det är anfall.

 

”Är man orolig över Gotland, då ska man ju trappa ner spänningarna.”

Karin Utas Carlsson ifrågasätter också bilden av hotet mot Sverige.

– Det verkar som att man måste ha en fiende, framför allt från Natos sida. Genom att måla upp en fiende rättfärdigar man sin egen existens. Men vem är det som hotar oss egentligen? Det är inte Ryssland. Det är miljöhotet, klimathotet, vår egen livsstil och att man har ett militaristiskt tänkande runt om i världen. USA och Nordkorea kan råka i kärnvapenkrig när som helst. Det är ju det som är hotet.

Istället för att bidra till upptrappningen borde Sverige välja motsatt väg, anser hon.

– Ta Gotland, som förstås är i ett känsligt läge eftersom både Nato och Ryssland kan vilja sätta kärnvapen där. Är man orolig över Gotland, då ska man ju trappa ner spänningarna. Göra det till en neutral zon, precis som Åland. Eller göra Sverige till en kärnvapenfri zon och se till att vi blir helt neutrala. Då skulle man skydda oss.

Pelle Sunvisson bakom megafonen under Ofogs manifestation mot vapenexport 2012. Han utesluter inte att civil olydnadsaktioner blir aktuella under Aurora 17. Foto: Jessica Gow/TT

Civil olydnad sista steget

Det är lite drygt fyra månader kvar tills Aurora 17 drar igång och Stoppa Aurora arbetar på flera plan. Lördagen 14 maj anordnades fredsmarscher i både Göteborg och Stockholm och därutöver håller man föreläsningar, skriver debattartiklar, påverkar politiker och delar ut flygblad till allmänheten. Kampanjen kommer att nå sin kulmen i september. Men om målet är att stoppa Aurora, varför har man då valt att lägga tyngdpunkten av insatserna när övningen precis ska dra igång – eller redan har gjort det?

– Vi drog igång i höstas och har varit aktiva sedan dess. Ju närmare Aurora vi kommer, desto mer kommer vi att genomföra, och hela september kommer att vara full av aktiviteter och protester, säger Pelle Sunvisson.

Han säger också att Ofog kommer att utöva civil olydnad om inget annat hjälper.

– Civil olydnad är en kostsam aktion eftersom man kan bli dömd. Men det är det sista steget för oss. När vi har uttömt alla andra möjligheter får vi använda våra egna kroppar för att stoppa det här.

Ofogs manifestation mot vapenexport 2012. Foto: Jessica Gow / TT

Kort om Aurora 17

Vilka gör motstånd?