Radar · Nyhet

Skogsbrand i Fukushima

En flera dagars skogsbrand har rasat runt det havererade kärnkraftverket Fukushima. Branden har väckt redan hårt drabbade människors oro, men strålskyddsforskare Andrzej Wojcik tror inte att det radiologiska läget kommer att förändras.

Det var på kvällen den 29 april en brand bröt ut i skogen på berget Juman, ungefär en mil från det havererade kärnkraftverket i Fukushima. Ett område på 200 000 kvadratmeter stod i lågor inne i den zon som inte har sanerats och där människor avråds från att vistas, rapporterar den japanska dagstidningen Mainichi Shimbun.

Det finns få uppgifter i japanska medier om branden, men den pågick i minst fyra dagar och bekämpades med hjälp av helikoptrar som vattenbombade området. Den 1 maj meddelade det japanska miljödepartementet att ”inga större förändringar i strålnivåerna” hade uppmätts, skriver Mainichi Shimbun.

Enligt Andrzej Wojcik, strålskyddsforskare vid Stockholms universitet finns ingen anledning till oro. Han pekar på att strålnivåerna är måttliga och långt under de som uppmätts runt Tjernobyl i Ukraina.

– Jag tror inte att branden kommer att förändra någonting vad gäller det radiologiska läget, skriver han i ett mejl till Syre.

Nedmonteringen av de tre reaktorerna i Fukushima som havererade till följd av en tsunami 2011 beräknas pågå uppemot 40 år. I februari i år riktades ljuset mot riskerna för de som arbetar vid kärnkraftverket, då rekordhöga strålnivåer uppmättes inne i en av reaktorerna, rapporterade The Guardian.

Kostnaderna för nedmontering av reaktorerna, sanering av omgivningarna, kompensation till de drabbade och lagring av avfallet beräknas till mer än motsvarande 1 700 miljarder kronor. Det är dubbelt så stora kostnader jämfört med beräkningen från 2013, enligt The Guardian.