Glöd · Under ytan

Det säkerhetspolitiska läget våren 2017

Bilden av en hotfull värld som kräver upprustning smygs på oss medan försvaret försöker locka till sig ungdomar genom att tala om demokratin som de ska försvara. Men det är vapenindustrins intressen som styr kampanjerna, skriver Ann Engqvist på veckans Under ytan.

Den 3 april säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) på Försvarskonferensen i Skövde:

– Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över våwr framtid. Genom (…) gemensamt resursutnyttjande stärks förmågan både hos civila aktörer och hos Försvarsmakten, vilket är en förutsättning för ett fungerande totalförsvar.

Den 4 april försöker docent Rikard Bengtsson från Lunds universitet reda ut begreppen om det säkerhetspolitiska läget för Sverige i en globaliserad värld inför en loj publik på Kulturen i Lund.

– Sverige höjer beredskapen, säger han och visar en översiktlig powerpoint med frimärksstora bilder på samtidens komplexitet: hot mot energiförsörjningen, utmaningar, chocker, terrorattacker, klimatförändringar, flyktingströmmar, cyberkrig med mera.

Han berättar att den ryska björnen härskar genom att söndra. Att USA frikopplat sig från Haag-konventionen för att inte underställa sig internationella regler. Att Kina och den framväxande medelklassen där kommer att bestämma världsordningen inom en snar framtid. Att den medelklass som växer i diktaturer vill njuta av det goda livet. Att Turkiet spelar en nyckelroll för EUs vara eller icke vara.

– Vilket perspektiv tolkar vi omvärlden utifrån? undrar Bengtsson retoriskt.

Härska och söndra

Den 6 april går USA till attack mot Syrien för att sedan rikta in sig på Afghanistan och Nordkorea. Den 7 april drabbas Stockholm av en terrorattack. Bilder på en sörjande kungafamilj kablas ut i alla västvärldens nyhetskanaler, polisbilarna övertäckta med blommor pryder varje tidningsomslag, militär- och sjukvårdspersonal hyllas i SVT. Sverige ”enas”. Hjärtan och kärlek till både de drabbade och deras anhöriga.

Den 9 april säger Gustav Fridolin (MP) något om fotbojor på personer som fått avvisningsbeslut. Sverigedemokraterna gnuggar händerna. Polisen uppmanas att använda sina extra två miljarder till att leta rätt på och utvisa muslimer, men också att stärka gränskontrollerna.

Den 15 april får 100 000 barn födda 1999 ett brev från Rekryteringsmyndigheten med information om att de har skyldighet att registrera sig inom 14 dagar.

Den 17 april förklarar sig Erdogan ha vunnit valet i Turkiet.

Propaganda till unga

Parallellt med detta, efter att i åratal ha stått i kamouflagefärgade uniformer på gymnasiemässor runt om i hela landet utan att få napp, lanserar Försvarsmakten en propagandakampanj på teve, radio och sociala medier riktad till ungdomar. De ungdomar som så sent som förra året letade efter utbildningar om hur man blir dataspelskonstruktör eller skådespelare får nu erbjudande från Försvarsmakten om gratis utbildning, boende och mat. Dessa ungdomar vet att Sverige inte varit i krig sedan 1814. De har lärt sig att vi lever i demokrati, är neutrala och världens mest jämställda land. De har också lärt sig källkritik enligt Skolverkets nya riktlinjer för sociala medier.

”Det finns miljontals skäl att söka till Försvarsmakten. Yttrandefriheten, till exempel, den visar sig dagligen genom tusentals kommentarer på sociala medier. Varenda en värd att försvara. Liksom din rätt att hålla med, eller säga emot. Eller det faktum att du representerar demokrati, religionsfrihet och jämställdhet.” Bilderna till informationen på Försvarsmaktens hemsida visar ungdomar som skrattar, har lera i ansiktet, solar på en brygga, motionerar, åker skidor, lagar mat, sitter i solnedgången och eldar och bakar.

29 nationalparker ska försvaras. Likaså 349 ledamöter i riksdagen, 1 100 scoutkårer, 200 000 ideella föreningar, grundlagen, rösträtten, gratis skolgång, 313 sidor lagtext, 7084 skilsmässor, 13 873 äktenskap (inklusive homosexuella) och så vidare. Och naturligtvis att offentlighetsprincipen har funnits i 91 358 dagar. Alla mellan 16 och 70 år ska göra sig beredda i ett totalförsvar. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uppmanar en lydig allmänhet att vända sig till länsstyrelsen och klicka sig fram till ”krisberedskap”. Vi bör skaffa oss en vev- eller batteridriven radio, konserver och dunkar med vatten.

 

”Försvarsmakten lovar ungdomarna trygg anställning, terapi och hjärt- och lungräddning, vänner för livet, 25 dagars semester, ledarskapsutbildningar, bättre kondition, 480 dagars föräldraledighet (om man är svensk). Som en bal på slottet för de drygt 130 000 unga arbetslösa.”

Försvarsmakten lovar ungdomarna trygg anställning, terapi och hjärt- och lungräddning, vänner för livet, 25 dagars semester, ledarskapsutbildningar, bättre kondition, 480 dagars föräldraledighet (om man är svensk). Som en bal på slottet för de drygt 130 000 unga arbetslösa (21 procent). Det är bara att klicka sig fram till paradiset. Ungefär som när IS rekryterar sina självmordsbombare. Då blir man martyr och hamnar i himlen med oskulder och blommor, hyllad in i evigheten.

Försvarets radioanstalts (FRA) hemsida lockar istället unga akademiker med ”ett kreativt och utvecklande jobb att befinna sig i en spännande teknikutveckling med känslan av att man gör någonting större som har med Sveriges säkerhet att göra. Vi som arbetar på FRA är vanliga människor – men med ovanliga arbetsuppgifter. Vi har några av Sveriges skickligaste systemutvecklare, kryptologer och IT-säkerhetsspecialister liksom statsvetare och medarbetare med kunskaper i främmande språk och kultur” (Dag Hartelius, generaldirektör på FRA).

Löfven och Wallenberg

På dessa hemsidor saknas dock en länk till Michael Moores bok Will they ever trust us again? En bok bestående av en samling utvalda brev från soldater som de skrivit till Michael Moore efter hans film Fahrenheit 9/11 som handlar om hur man lockar ungdomar ut i krig. Likaså saknas länkar till boken The shadow world av Andrew Feinstein som beskriver den globala vapenhandeln, korruption, mörkläggning av vapenaffärer och nätverk som är ett säkerhetspolitiskt hot mot hela världens befolkning.

Några väsentliga siffror saknas också – som att 4 av 5 svenskar tycker att Sverige borde införa ett förbud mot vapenexport till diktaturer (Amnesty International). Vi exporterade 2016 krigsmateriel till 56 länder (Svenska freds) för totalt 11 miljarder kronor (Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll).

Hur mycket krigsmateriel vi behöll för eget bruk redovisas dock inte. Sekretessbelagt enligt Regeringskansliet.

Enligt fredsforskningsinstitutet Sipri hamnar Sverige 2010 på åttonde plats i listan över världens exportörer av större vapensystem. Med större vapensystem menas flygplan, helikoptrar, försvarssystem mot till exempel ubåtar (Kockums) eller flygplan (Saab), bepansrade fordon, missiler mm. Utöver dessa finns också lätta vapen – robotar, granatgeväret Carl Gustaf, pansarskottet AT4 med flera.

Staten och kapitalet

Ovan nämnda hemsidor saknar också bilder på när statsminister Stefan Löfven och koncernchef Marcus Wallenberg skakar hand med saudierna.

Saudiarabien är det land som har kopplingar till både al-Qaida, IS och USA, som har makten samlad hos kungasläkten Al Saud, som förbjudit all politisk verksamhet, beskurit yttrandefriheten, ser dödsstraffet som en rättighet och kvinnor som ägodelar. Inte heller visas bilder på Björn von Sydow när han överlämnar ett brev från kung Carl Gustaf och Wallenberg till saudierna för att reda ut eventuella missförstånd som Margot Wallström (S) pladdrat om.
Den 5 maj meddelas att svenska myndigheter ska kunna dela information om medborgarna, det vill säga samköra register. Rekryteringsmyndigheten har då fått in 100 000 uppgifter om 17-åringarnas sociala nätverk, sjukdomar och fritidsintressen.

Försvarsmakten använder de vapen som tillverkas på Kockums, Saab AB och så vidare eftersom det känns onödigt att gå över ån efter vatten. Försvarsmakten rekryterar ungdomar för att försvara demokratin och yttrandefriheten. Som lockbete för unga blivande soldater passar demokratin bra, men i krigshetsen och inom militären har den ingen plats.

Ann Engqvist är debattör, skribent, konstnär och aktivist inom miljörörelsen. Hon är medlem i Författarförbundet och Svenska Tecknare och jobbar i ett flertal anhörigföreningar med bland annat social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fyrabarnsmamma – varav tre är födda 1999.