Radar · Nyhet

Osäkra villkor för migranter

Alejandro Arigón/IPS | En arbetstagare på en kassavaplantage i Brasilien, som arbetat under slavliknande villkor, visar upp sina händer.

En stor andel av de 4,3 miljoner migrantarbetarna i Latinamerika och Karibien arbetar inom den informella ekonomin eller har osäkra arbetsförhållanden.

I en ILO-rapport om arbetskraftsmigrationen i Latinamerika och Karibien identifieras elva migrationskorridorer som huvudsakligen används av arbetstagare i regionen. Enligt rapporten förändras migrationsrutterna ständigt bland annat på grund av förändrade arbetsmarknader. Migrationen i regionen har vuxit från 3,2 miljoner migranter 2011 till 4,3 miljoner i början av 2016.

– Jag tror att de avgörande faktorerna som är drivkrafterna bakom migrationen är fattigdom, låga löner, brist på tillgång till hälsovård och utbildning och den orättvisa fördelningen av välståndet i våra länder, säger Julio Fuentes, ordförande för Latinamerikanska och Karibiska förbundet för offentliganställda, Clate.
ILO påpekar att mer än hälften av migrantarbetarna i Latinamerika och Karibien är kvinnor och framhåller de osäkra arbetsvillkoren inom den informella sektorn där utnyttjande och diskriminering är vanligt förekommande.

Av totalt 45 miljoner migranter i USA kommer 21 miljoner från Latinamerika enligt ILO.

– Latinamerikaner som söker efter ett bättre liv i USA ger sig ut på en fruktansvärd resa som kostar många livet och de som når sina destinationer får ta de värsta jobben med låga löner och osäkra arbetsförhållanden. De bidrar enormt till den amerikanska ekonomin men får aldrig bli medborgare och tvingas leva som papperslösa, säger Julio Fuentes till IPS.

FN-organet ILOs årliga konferens den 5–17 juni i Genève kommer i år att ha fokus på migrantarbetares rättigheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV