Radar · Nyhet

Förändrat klimat hot mot fjärilarna

En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare vilket kan leda till att de hamnar i otakt med växter de behöver för sin överlevnad, visar ny forskning från Stockholms universitet. En konsekvens av detta är att en del fjärilsarter kan försvinna med klimatförändringarna.

– När en varm vår gör att fjärilarna flyger tidigare har en varm vinter precis motsatt effekt, säger Sandra Stålhandske, doktor i zoologi och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

En teori är att det kan finnas en säkerhetsmekanism i puppan som behöver ordentlig kyla för att senare kunna sätta igång utvecklingen. Det kan också vara så att fjärilen är tidsstyrd för att flyga samtidigt som blommorna den är beroende av slår ut, och att den matchningen störs.

– Fjärilarna är beroende av sina värdväxter, som larverna äter, och man kan tänka sig att blommor och fjärilar är känsliga för olika signaler. Den här vinter-effekten är kanske inte samma i fjäril och blomma, och det kan leda till problem i framtiden, säger Sandra Stålhandske.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV