Radar · Nyhet

Allt mer hampa odlas i Europa

Industrihampan växer i Europa och odlingsytan är nu den största sedan andra världskriget, skriver The European industrial hemp association (EIHA) i ett pressmeddelande. Efter en botten-notering 2011 på 8 000 hektar har tillväxten varit stadig och 2016 var odlingsytan mer än 33 000 hektar.

Odling av industrihampa har varit laglig i de flesta av EUs länder sedan mitten av 90-talet. På senare år har produkterna börjat säljas även på stormarknaderna, särskilt i Österrike, Tyskland och Nederländerna.

Tillväxten väntas fortsätta och då särskilt på grund av efterfrågan på hampa i livsmedel, hälsoprodukter och för medicinsk användning, där stora investeringar nu görs för att möta efterfrågan.

EIHA menar att utvecklingen i dag hålls tillbaka av ett lapptäcke av regleringar. Det är en av frågorna som kommer att lyftas vid en internationell konferensen för industrihampa som hålls i Cologne i Tyskland 7–8 juni, där deltagare från 40 länder förväntas delta.