Glöd · Sidan 3

Björn Taubert


”Bästa minister och generaldirektör. Jag arbetar som distriktsläkare, och en stor del av min arbetstid går åt till att skriva sjukintyg. Jag har den senaste tiden fått besked från flera försäkringskassehandläggare att mina patienter inte kan få sjukpenning om det inte är beskrivet objektiva fynd i sjukintyget. Majoriteten av personer med den stora folksjukdomen utmattningssyndrom, majoriteten av personer med ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom), och en stor del av personer med depression uppvisar vid läkarbesöket inga objektiva fynd, och diagnoskriterierna för dessa sjukdomar är till stor del baserade på patientens egen berättelse av sina symtom, och i många fall dessutom symtomskattningar. Därmed skulle om så är fallet dessa ofta svårt sjuka personer inte ha rätt till sjukpenning.”

Björn Taubert distriktsläkare sedan drygt 20 år fick nog av de alltmer orimliga kraven på läkarna och läkarintygen vid sjukskrivningar och skrev brev till socialförsäkningsminister Annika Strandhäll och generaldirektören för Försäkringskassan Ann-Marie Begler.