Nyhetsmagasinet Syre Nummer 157 fredag, 21 april 2017
Radar – Nyhet

Klimatpengar går främst till rikare länder

FNs gröna klimatfond har till uppdrag att stödja utvecklingsländer genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. Trots detta är endast två av de åtta projekt, som nu får dela på 755 miljoner dollar, i låginkomstländer. En förklaring som ges är att det är svårare att arbeta i de fattigaste länderna.

– Det är svårare att arbeta på lokal nivå med de här frågorna, så många investerar i projekt som är lättare att genomföra, säger Clare Shakya, chef för klimatfrågor vid Internationella institutet för miljö och utveckling, IIED.

 


Nummer 157 fre 21/4-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 157

fre 21/4-17 Fler nummer