Radar · Nyhet

”Karibien hotas av klimatkris”

Länderna i Karibien är extra sårbara för naturkatastrofer som orkaner. Regionen hotas av en klimatkris, enligt Karibiska utvecklingsbanken, CDB, som nu satsar på anpassningsåtgärder.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningar Karibiens länder står inför – oavsett om det gäller turismberoende länder som Barbados eller länder rika på naturresurser, som Guyana. Och det är ett faktum som regionens främsta finansinstitution CDB nu lyfter fram.

– Vi högprioriterar arbetet med att hantera effekterna av klimatförändringarna, sade CDBs ordförande Warren Smith nyligen vid en presskonferens i Bridgetown.

Enligt Warren Smith handlar det om att få fram de ekonomiska resurser som krävs för att hantera bland annat stigande havsnivåer och fler och starkare orkaner. CDB kommer även att satsa resurser på förnybara energikällor och energibesparande åtgärder. Detta ska ske med hjälp av krediter från bland annat den franska biståndsmyndigheten AFD.

CDBs satsningar kommer efter att USAs president Donald Trump nyligen föreslog att dra ner på anslagen för klimatarbete. I budgetförslaget för 2018 vill presidenten bland annat kraftigt minska finansieringen av landets miljöskyddsmyndighet EPA.
Desmond Brown/IPS