Radar · Nyhet

Jakt största hotet mot tropikernas djur

Miljontals apor, människoapor, antiloper och tapirer dödas varje år i de tropiska länderna – för att ätas upp.

Nu visar en undersökning att jakten håller på att tömma regnskogarna och savannerna på djur.

I undersökningen, som publiceras i Science, har forskarna analyserat 176 studier från 33 länder i Latinamerika, Afrika och södra Asien.
Totalt återspeglar studierna jakttrycket på 97 fågelarter och 254 däggdjursarter.

Resultatet antyder att läget är kritiskt. Tätheten eller förekomsten av fåglar i områden med jakt är i genomsnitt 58 (25-76) procent lägre, jämfört med tätheten i orörda områden.

Siffrorna för däggdjuren är ännu mer alarmerande, vilket troligen beror på att däggdjur är större än fåglar och därför mer eftersökta av jägarna. Tätheten i jagade områden är i genomsnitt 83 (72-90) procent lägre än tätheten i orörda marker.

Vanliga jaktbyten är hönsfåglar, papegojor, tapirer, spindelapor, bältor och sengångare i Latinamerika, schimpanser, gorillor, markattor, dykarantiloper, myrkottar och leoparder i Afrika, och fasaner, langurer, gibboner, makaker, myrkottar och hjortar i södra Asien.

Alla faller de offer för jakten på djungelkött (bushmeat) som i dag omsätter miljardtals dollar. Enbart i Centralafrika konsumeras runt en miljon ton djungelkött varje år.

Detta har gett tydliga effekter. Hela ekosystem håller i praktiken på att ätas upp. Forskarna bakom studien påpekar att många skogsområden, som på ytan förefaller orörda, i själva verket är nästan tomma på levande djur. Marken täcks av patronhylsor och snaror.

Värst är läget i delar av Sydostasien, men centrala Afrika ligger inte långt efter. I Sydamerika är situationen något bättre, en effekt av att stora delar av Amazonas har mycket gles befolkning.

Vad kan göras? Merparten av jakten är illegal, men myndigheterna är ofta ointresserade av att se till att lagarna efterlevs. Detta måste ändras. Enligt forskarna måste det arbetas fram strategier för att åstadkomma en hållbar jakt, och nationalparker och reservat måste bevakas bättre.

Djungelkött

Källa: Royal Society Open Science