Glöd · Debatt

Vi vill tillbaka till den gröna kärnan

DEBATT Miljöpartiet har vuxit fram ur den gröna ideologin, som är intimt förknippad med miljörörelsen, fredsrörelsen, djurrättsrörelsen och feminismen. Den gröna rörelsen är systemkritisk och kräver en djupgående omställning av samhället, då det sätt som människor använder jorden på i dag är ohållbart och förstör förutsättningarna för kommande generationer. Rörelsen inser att idén om ständig ekonomisk tillväxt är en skadlig illusion, och den visar vägen mot de hållbara alternativen.

Den gröna ideologiska kärnan i Miljöpartiet återspeglas väl i dess partiprogram. I praktisk handling har dock partiet under senare år tagit en helt annan riktning. Partiledningen tycks i allt högre utsträckning anamma den ekomodernistiska världsbilden, med dess tro på den eviga tillväxten, arbetslinjen och att tekniken ska lösa alla problem när vi blir rika nog. Kanske i syfte att underlätta samarbetet med andra partier har systemkritiken skalats bort i partiets retorik. För den gröna ideologin centrala idéer såsom kortare arbetstid och basinkomst har avvecklats från agendan. Den ideologiska förändringen i partitoppen återspeglas av att ledande företrädare för partiet kallar sig för gröna liberaler, vilket är något helt annat än att stå bakom den gröna ideologin.

Parallellt med detta har partiet alltmer fjärmat sig från ideal som transparens och öppenhet, decentralisering av makten, tolerans och högt i tak. Hemlig arbetsordning i riksdagsgruppen förhindrar enskilda riksdagsledamöter från att följa samvete och partiprogram. Partipiskan viner skarpt. Mångsyssleri och toppstyrning har blivit nästan mer regel än undantag. Forum för debatt och politikutveckling saknas helt förutom de som skapats genom enskilda medlemmars initiativ.

Dagens miljöparti är inte längre det parti som inspirerat oss till politiskt engagemang. Vi medlemmar har stått i valstugorna och pratat med människor om att våga rösta grönt därför att det gynnar inte bara dem själva utan också hela jorden och mänskligheten. Nu genomför Miljöpartiet i regeringsställning politik som vi gick till val på att stoppa. Brunkolet har sålts, villkoren för asylsökande har sänkts till EUs miniminivå och Sverige närmar sig Nato. Vi anar ytterligare svek i frågor som Ceta och vapenexport runt hörnet. Kraftigt medlemstapp, opinionsras och politikerförakt har blivit den logiska följden av en förlorad trovärdighet.

Vi som står bakom detta upprop tillhör ett nätverk som känner att ett äkta grönt parti verkligen behövs. Behovet av ett parti som säger sanningar, som motvikt till alla ekonomer som inte accepterar naturens begränsningar, är akut i svensk politik. Ytterligare ett traditionellt systembevarande om än grönpudrat parti som trängs i mittfåran i det svenska politiska landskapet finns däremot inget behov av.

Vi i nätverket hoppas, tror på och vill jobba för att föra tillbaka Miljöpartiet till den gröna kärnan. Vi vill att Miljöpartiet ska återta sin position som det parti som visar på de långsiktigt hållbara lösningarna i en alltmer kaotisk värld. Som ett första steg i detta förändringsarbete ser vi att det behövs en annan sammansättning av personer i partistyrelsen än vad som föreslagits av riksvalberedningen. Vi avser därför att utarbeta ett alternativt förslag till partistyrelse. En kort enkät kring aktuella politiska frågor kommer att skickas ut till nominerade kandidater som en hjälp till att göra urvalet till denna lista.

Valet 2018 finns runt hörnet och det är hög tid att börja leda in Miljöpartiet på rätt spår igen vilket är rollen som ett grönt stigfinnarparti. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete att kontakta artikelförfattarna.

Ylva Wahlström Ödmann, Miljöpartister i Svenska kyrkan och MP Stockholm, Mathias Zachariassen, ledamot i kulturnämnden, MP Nacka, Thomas Svensson, MP Borås, Maini Sorri, MP Uppsala, Jenny Nilsson, lokalt språkrör MP Örnsköldsvik, Valter Mutt, riksdagsledamot, MP Göteborg, Sibylla Jämting, gruppledare Region Jönköpings län, MP Aneby, Jose Isla, MP Göteborg, Etelka Huber, kommunalråd, MP Nässjö, Anders Englesson, gruppledare MP Karlshamn, Catrine Ek, gruppledare MP Nynäshamn, Martin Blaus, ledamot styrelsen MP Österåker, Ylva Bandmann, MP Gävle

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV