Glöd · Debatt

Värna dricksvattnet

DEBATT Det kan bli akut vattenbrist i sommar i nästan hela landet, varnade SVT Nyheter för nyligen. Det akuta läget märks även i Vätterns närområde. Flera privata brunnar har redan sinat – månader innan sommaren är här. Trots lågt vattenstånd är Vätterns kalla, klara vatten den bästa långsiktiga lösningen för flera vattenkrisande områden. Nu senast Örebroregionen.

Samtidigt planerar Försvarsmakten att kraftigt öka beskjutningen av dricksvattentäkten med projektiler, granater och övningsraketer. 2 150 varv med stridsflygplan ska köras runt Vätternbygden och Nato inbjuds att delta i övningarna. Länsstyrelsen har i ett överklagat tillstånd tillåtit en ökning från 1 000 skott till 69 000 skott per år på ett mål ute i sjön. Karlsborgs militära flygplats vid Vätterns västra strand vill femdubbla verksamheten. Följden blir ammunitionsavfall, utsläpp, plastskräp och haveririsker. Regeringen kommer att fatta de slutliga besluten.

Globalt är bristen på dricksvatten en allt större säkerhetsrisk. Krig och flyktingströmmar uppstår i spåren av brist på mat och vatten. Men i Sverige pågår fortfarande krigsövningar i landets viktigaste dricksvattentäkt: Vättern.

I veckan fick statsminister Stefan Löfven frågan av Motala & Vadstena Tidning om Vättern är viktigast som dricksvattentäkt eller övningsområde för Försvarsmakten. Statsministern svarade att ”vi måste väga alla intressen”.

Men det borde inte handla om en intressekonflikt. Rent vatten är en säkerhetsfråga och våra dricksvattentäkter borde skyddas av Försvarsmakten – inte beskjutas av den. Försvarets övningar som kräver nedslag i vatten bör snarast flyttas. Det är en lösning som är betydligt billigare än att riskera Vätterns vatten.