Radar · Nyhet

S: Inget stopp för fossilt i pensionsfonderna

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Men förslaget om att göra AP-fonderna fria från investeringar i fossilindustrin, sa S-kongressen nej till. Samtidigt uteblev striden om migrationspolitiken – och kompromissen bäddar för bråk om tolkningen.

”Världens första fossilfria välfärdsland” lyder rubriken på miljöavsnittet i de politiska riktlinjer som Socialdemokraternas kongress lade fast. Innehållet är till största delen redan regeringens politik – som ökad inblandning av biobränslen i bensin och diesel liksom stöd till laddstolpar och biogas. Att divestera AP-fonderna, det vill säga tvinga dem att sälja allt innehav i fossilindustrin, sa kongressen nej till. 194 ombud var emot, 135 var för. Överraskande jämnt, tycker ombudet Åsa Odin Ekman som förespråkar divestering.

– Det finns ett stort stöd och en potential för att jobba vidare med frågan. Fossilindustrin är en utdöende bransch och det kommer inte vara lönsamt i framtiden att ha våra pengar där, säger hon.

Partistyrelsen som ratade motionen menar att AP-fonderna själva ska fatta beslut om sina investeringar för att avkastningen ska hållas på en hög nivå.
Som Syre kunde berätta i tisdags landade kongressen i en kompromiss när det gäller migrationsfrågorna. Sverige ska driva på i EU för permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening när en gemensam migrationspolitik ska förhandlas inom unionen. Dessutom ska Sverige ta emot fler kvotflyktingar.

Att Sverige får tillräckligt många EU-länder med sig på en öppnare linje är det få som tror och det bäddar för strid om hur beslutet ska tolkas. Migrationsminister Morgan Johansson slog efter beslutet fast att Sverige inte kan ha väsentligt generösare regler än övriga EU. Men riksdagsledamoten Lawen Redar, som drivit på för en öppnare asylpolitik betonar, de principer kongressen ställt sig bakom.

– Vi har nu ett principbeslut om permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening. Det måste vägleda vårt parti framöver, säger hon.

Lawen Redar tolkar beslutet som att den tillfälliga migrationslagen som gäller till 2019 inte ska permanentas.

– Det är en kompromiss som varken innebär en återgång till den tidigare utlänningslagen eller ett permanentande av den tillfälliga, säger hon.