Radar · Nyhet

Plus och minus med fossilförbud

Det finns fördelar, men också nackdelar, med att förbjuda landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige. Det menar Sveriges geologiska undersökning (SGU) som på uppdrag av regeringen har analyserat frågan. Myndigheten beskriver i en ny rapport hur både samhället och miljön kan komma att påverkas.

”Den stora fördelen är att det är en tydlig signal att Sverige menar allvar med målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser genom att inte använda inhemskt producerade fossila kolväten”, skriver SGU i en kommentar.

Nackdelarna, vilka SGU föreslår ett par undantag för att mildra, är bland annat att en användning av naturgas på kort till medellång sikt, anses kunna minska nettoutsläppen.